ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน

สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมเสวนา “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โครงการขับเคลื่อนส่งเสริมองค์ความรู้การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนตาม “ศาสตร์พระราชา” เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 โดยมีกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดดอยแท่นพระผาหลวง หมู่ ๖ บ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมปลูกป่า และหญ้าแฝก บริเวณป่าบ้านโปง พื้นที่รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนิน และการเสวนาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน” ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางปฐพีวิทยา และฝึกอบรมทางดินและปุ๋ยชั้นสูง และกิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับนักศึกษารุ่นที่ 16   ผู้บันทึก น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว ลงเมื่อ วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 เวลา 13:51 น.
ประมวลภาพงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภูมิสังคมรุ่นที่ 16) วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องบรรยาย 202 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางปฐพีวิทยา และฝึกอบรมทางดินและปุ๋ยชั้นสูง คณะผลิตกรรมการเกษตร    ผู้บันทึก น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว ลงเมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:13 น.
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารุ่นที่ 12 ร้อยตำรวจเอกวรวุฒิ นามมล ครูใหญ่ ศกร.ตชด.บ้านน้ำบ่อสะเป่ ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ การประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561-2562 ประเภทส่งเสริมการปลูกและขยายผล    ผู้บันทึก น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว ลงเมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 11:11 น.
ประมวลภาพงานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 หลักสูตรวท.ม.สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน   ผู้บันทึก น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว ลงเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 14:13 น.
หลักสูตรวท.ม.สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ขอเเจ้งข่าวไปยังศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันทุกท่าน หากต้องการมาแสดงความยินดีกับอาจารย์พิเศษและมหาบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ขอเรียนเชิญมาถ่ายรูปและมอบของที่ระลึกได้ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ช่วงเวลา 15.00 น.เป็นต้นไปคะ   ผู้บันทึก น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:28 น.
รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน พร้อมอาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และประธานชมรมการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยืน จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ณ ห้องบรรยาย 202 ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร    ผู้บันทึก น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว ลงเมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 11:24 น.
หน้าที่ 3