ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารุ่นที่ 12 ร้อยตำรวจเอกวรวุฒิ นามมล ครูใหญ่ ศกร.ตชด.บ้านน้ำบ่อสะเป่ ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ การประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561-2562 ประเภทส่งเสริมการปลูกและขยายผล   ผู้บันทึก น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว ลงเมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 11:11 น.
ประมวลภาพงานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 หลักสูตรวท.ม.สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน   ผู้บันทึก น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว ลงเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 14:13 น.
หลักสูตรวท.ม.สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ขอเเจ้งข่าวไปยังศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันทุกท่าน หากต้องการมาแสดงความยินดีกับอาจารย์พิเศษและมหาบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ขอเรียนเชิญมาถ่ายรูปและมอบของที่ระลึกได้ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ช่วงเวลา 15.00 น.เป็นต้นไปคะ   ผู้บันทึก น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:28 น.
รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน พร้อมอาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และประธานชมรมการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยืน จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ณ ห้องบรรยาย 202 ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร    ผู้บันทึก น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว ลงเมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 11:24 น.
สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมการศึกษาภาคสนามการบริหารโครงการตามแนวพระราชดำริ โดยมีนักศึกษารุ่นที่ 15 ที่เรียนรายวิชาการบริหารโครงการพัฒนา (พภ 531) เข้าร่วมโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดชัยนาท, จังหวัดลพบุรี, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดเพรชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ...ภาพ/ข่าว:สาขาวิชาพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน   ผู้บันทึก น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว ลงเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 15:12 น.
การนำนักศึกษารุ่นที่ 15 ออกพื้นที่ภาคสนาม Unknown Area และการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามศาสตร์ของพระราชาพภ 532 การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนา ณ บ้านเปายางเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านเปายางใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7-9 ธันวาคม 2561   ผู้บันทึก น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว ลงเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 15:07 น.
หน้าที่ 3