ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก่ชุมชน เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2561 ห้อง PT 212 อาคารพืชศาสตร์เทคโนโลยี (อาคารเพิ่มพูล) โดยมีการบรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อต่างๆ ดังนี้ "เทคโนโลยีการผลิตและการเตรียมวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์" โดย อ.ดร.วาริน สุทนต์ และ อ.วินัย แสงแก้ว "การผลิตชาสมุนไพร" โดย อ.ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ "การผลิตลูกประคบสมุนไพรและการผลิตครีมบำรุงผิวสารสกัดสมุนไพร" โดย อ.ดร.ภาวิณี อารีศรีสม และหัวข้อ "การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์" โดย อ.ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 12 กรกฏาคม 2561 เวลา 11:22 น.

 • 2018-07-12-11-26-27-084084nG5.jpg
 • 2018-07-12-11-26-27-155529IT5.jpg
 • 2018-07-12-11-26-30-053056oVZ.jpg
 • 2018-07-12-11-26-30-079684KX5.jpg
 • 2018-07-12-11-26-33-277440orG.jpg
 • 2018-07-12-11-26-33-278424EI2.jpg
 • 2018-07-12-11-26-36-317421lK4.jpg
 • 2018-07-12-11-26-36-318789yI2.jpg
 • 2018-07-12-11-26-39-473521T46.jpg
 • 2018-07-12-11-26-39-475531vBD.jpg
 • 2018-07-12-11-26-42-308867ax9.jpg
 • 2018-07-12-11-26-42-331021pK0.jpg

หน้าที่ 1