ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- ประกาศเปิดรับสมัคร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562 คุณสมบัติ เป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถสมัครได้ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ผู้ที่สนใจในการทำกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกร หรือเคยเป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรมาก่อน สามารถสมัครได้ ใน วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา ชั้น ๒ อาคารอำนวย ยศสุข (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) สามารถดูกิจกรรมต่างๆของกลุ่มยุวเกษตรกร ได้ทางเพจ กลุ่มยุวเกษตรกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.093-229-5283 , 086-966-1564 หรือผ่านทางเพจ กลุ่มยุวเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้บันทึก สโมสรนักศึกษา คณะผลิต ลงเมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23:06 น.

1
  • 2019-02-08-23-06-48-161947jn3.jpg
  • 2019-02-08-23-06-53-030389kq1.jpg
  • 2019-02-08-23-06-53-300816cgP.jpg
  • 2019-02-08-23-06-53-403912xLM.jpg
  • 2019-02-08-23-06-53-998373g04.jpg
  • 2019-02-08-23-06-54-470539aho.jpg
  • 2019-02-08-23-06-55-118026jtO.jpg
  • 2019-02-08-23-06-55-483899z14.jpg

หน้าที่ 1
1