ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
- สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมเสวนา “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โครงการขับเคลื่อนส่งเสริมองค์ความรู้การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนตาม “ศาสตร์พระราชา” เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 โดยมีกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดดอยแท่นพระผาหลวง หมู่ ๖ บ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมปลูกป่า และหญ้าแฝก บริเวณป่าบ้านโปง พื้นที่รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนิน และการเสวนาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน” ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางปฐพีวิทยา และฝึกอบรมทางดินและปุ๋ยชั้นสูง และกิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับนักศึกษารุ่นที่ 16   ผู้บันทึก น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว ลงเมื่อ วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 เวลา 13:51 น.

  • 2019-07-18-13-53-35-956581vJ7.jpg
  • 2019-07-18-13-53-36-482625dm3.jpg
  • 2019-07-18-13-53-37-028038eH1.jpg
  • 2019-07-18-13-53-38-048685EQV.jpg
  • 2019-07-18-13-54-18-061094NR7.jpg
  • 2019-07-18-13-54-18-119159eW3.jpg
  • 2019-07-18-13-54-18-747876aiu.jpg
  • 2019-07-18-13-54-19-551706STX.jpg

หน้าที่ 2