ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> ปฐพีศาสตร์
- สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ จัดกิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจต่างประเทศ ณ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 และรับสมัครนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ชั้นปีที่ 3 ที่มีความประสงค์จะฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่างประเทศในภาคเรียนที่ 1/2563 ณ ห้องSE202 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม โดยนักศึกษาได้นำเสนอประสบการณ์การทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการฟาร์ม การใช้ชีวิตต่างแดน การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมถึงได้ให้ข้อเสนอแนะแก่รุ่นน้องที่ต้องการฝึกปฏิบัติงานสหกิจต่างประเทศในปีถัดไป  ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13:17 น.

 • 2019-12-02-13-17-46-230695ep7.jpg
 • 2019-12-02-13-17-50-849854fo1.jpg
 • 2019-12-02-13-17-55-083441JR8.jpg
 • 2019-12-02-13-18-01-121653ryB.jpg
 • 2019-12-02-13-18-05-382450zBJ.jpg
 • 2019-12-02-13-18-09-376342tHL.jpg
 • 2019-12-02-13-18-15-707561W28.jpg
 • 2019-12-02-13-18-17-792803aMN.jpg
 • 2019-12-02-13-18-19-299526mG1.jpg
 • 2019-12-02-13-18-24-079874GMY.jpg
 • 2019-12-02-13-18-35-566651LS7.jpg
 • 2019-12-02-13-18-42-819464uGZ.jpg

หน้าที่ 1