ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> ปฐพีศาสตร์
- สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ จัดกิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจต่างประเทศ ณ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 และรับสมัครนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ชั้นปีที่ 3 ที่มีความประสงค์จะฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่างประเทศในภาคเรียนที่ 1/2563 ณ ห้องSE202 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม โดยนักศึกษาได้นำเสนอประสบการณ์การทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการฟาร์ม การใช้ชีวิตต่างแดน การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมถึงได้ให้ข้อเสนอแนะแก่รุ่นน้องที่ต้องการฝึกปฏิบัติงานสหกิจต่างประเทศในปีถัดไป  ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13:17 น.

  • 2019-12-02-13-18-46-615386KY5.jpg
  • 2019-12-02-13-18-49-709750KP5.jpg
  • 2019-12-02-13-18-52-246659mIV.jpg
  • 2019-12-02-13-18-55-775414uBK.jpg
  • 2019-12-02-13-18-59-080811ekN.jpg
  • 2019-12-02-13-19-10-435499wU7.jpg

หน้าที่ 2