ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> การจัดการและพัฒนาทรัพยากร
- เป็นอีก 1 วันที่มีความสุข ที่หลักสูตรฯของพวกเราจะได้พูดคุยและพบเจอผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการจัดการและพัฒนาทรัพยากรที่เป็นชาวต่างชาติ ต่างภาษา แต่หัวใจเดียวกันที่เชื่อมั่นและมั่นใจในหลักสูตรฯของคนไทยว่ามีคุณภาพไม่แตกต่างจากประเทศของตนเอง เป็นสิ่งท้าทายของคณาจารย์ในหลักสูตรฯ ที่จะจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ไม่น้อยหน้าในด้านคุณภาพกับจีนแผ่นดินใหญ่บ้านเกิดของพวกเขา15 คน ไม่มากไม่น้อยสำหรับชาวต่างชาติในรอบนี้ ขอบคุณที่เชื่อมั่นในคุณภาพเชิงวิชาการของพวกเรา การศึกษาที่ไร้พรหมแดนอย่างแท้จริง  ผู้บันทึก นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง ลงเมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 20:48 น.

  • 2022-06-14-20-48-49-412121vCS.jpg

หน้าที่ 2