ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรับขวัญน้องใหม่ถักทอสายใยเกษตร กิจกรรม ประทีปรับขวัญเชื่อมสัมพันธ์น้องพี่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ คือพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่เกษตรศาสตร์ โดยมีอาจารย์และบุคลากรร่วมผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ กิจกรรมประทีปรับขวัญเชื่อสัมพันธ์น้องพี่ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคารเพิ่มพูล) คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 20:07 น.

1 2 3 4 5 6 7 Next
 • 2022-08-26-20-10-53-339296JX8.jpg
 • 2022-08-26-20-10-53-415144lJ8.jpg
 • 2022-08-26-20-10-54-560189tHJ.jpg
 • 2022-08-26-20-10-54-673939rIT.jpg
 • 2022-08-26-20-10-55-535818068.jpg
 • 2022-08-26-20-10-55-612220vSW.jpg
 • 2022-08-26-20-10-56-355694sA4.jpg
 • 2022-08-26-20-10-56-516025jqY.jpg
 • 2022-08-26-20-10-57-175787GKP.jpg
 • 2022-08-26-20-10-57-411606lD1.jpg
 • 2022-08-26-20-16-20-497833jnY.jpg
 • 2022-08-26-20-16-20-516091jzR.jpg

หน้าที่ 1
1 2 3 4 5 6 7 Next