ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ภายใต้โครงการบริการวิชาการ "การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นในตำบลป่าไผ่ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เพิ่มช่องทางการตลาดที่หลากหลาย ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่" ซึ่งหัวข้อในการบรรยาย เรื่อง การใช้กัญชงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น และกฎระเบียบ หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นเพ็ญศิริ หมู่ 1 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลผลิตที่ได้จากกัญชงนั้นสามารถนำไปประยุกใช้ กับผลิตภัณฑ์ของข้าวแต๋นได้... ภาพ/ข่าว:ผศ.ดร.เนตรนภา อินสลุด  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 14:53 น.

1
  • 2022-09-01-14-54-02-382647NP4.jpg
  • 2022-09-01-14-54-02-389784nAB.jpg
  • 2022-09-01-14-54-02-683051au8.jpg
  • 2022-09-01-14-54-02-721946hw0.jpg
  • 2022-09-01-14-54-02-943706ajp.jpg
  • 2022-09-01-14-54-02-988327mtv.jpg
  • 2022-09-01-14-54-03-186295eqT.jpg

หน้าที่ 1
1