ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการเสวนา ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ 1 ปี หลังการปลดล็อคพืชกระท่อมจากการเป็นพืชเสพติด และจัดแสดงบูธนิทรรศการเกี่ยวกับกระท่อมร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ ภายในงาน “สร้างเศรษฐกิจ เปลี่ยนพืชกระท่อมเป็นเงินสด” โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด มีหน่วยงานภาครัฐเอกชน ผู้ประกอบการ เกษตรกร รวมถึงผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 คน ...ภาพ/ข่าว : ผศ.ดร.เนตรนภา อินสลุด  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 17:24 น.

1
  • 2022-09-12-17-24-34-273777tO2.jpg
  • 2022-09-12-17-24-34-281990ev3.jpg
  • 2022-09-12-17-24-34-544616fQ0.jpg
  • 2022-09-12-17-24-34-745960hxD.jpg
  • 2022-09-12-17-24-34-768028jJN.jpg
  • 2022-09-12-17-24-34-881231htH.jpg
  • 2022-09-12-17-24-34-946516CNV.jpg
  • 2022-09-12-17-24-35-046977bJR.jpg

หน้าที่ 1
1