ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร และวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับ Food and Fertilizer Technology Center for the Asian and Pacific Region (FFTC) และ Taiwan Agricultural Research Institute (TARI) จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Symposium on Trends and Opportunities of Displacement of Fruit Tree Production Areas under Climate Change ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม FURAMA hotel พื้นที่สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย และพื้นที่เกษตรตัวอย่าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยตัวแทน ร่วมเปิดการประชุมวิชาการ  ผู้บันทึก นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง ลงเมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:37 น.

 • 2022-11-28-16-38-19-810741TX8.jpg
 • 2022-11-28-16-38-19-819885l03.jpg
 • 2022-11-28-16-38-20-118077wVX.jpg
 • 2022-11-28-16-38-20-176764szG.jpg
 • 2022-11-28-16-38-20-568157efY.jpg
 • 2022-11-28-16-38-20-850723mHJ.jpg
 • 2022-11-28-16-38-20-985672WZ1.jpg
 • 2022-11-28-16-38-21-084052mN7.jpg
 • 2022-11-28-16-38-21-230432E78.jpg
 • 2022-11-28-16-38-21-493937qtO.jpg
 • 2022-11-28-16-38-21-890254DX5.jpg
 • 2022-11-28-16-38-22-004801rW2.jpg

หน้าที่ 1