ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการ และรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัด มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ปี 2566 แก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย รายงานความคืบหน้าโครงการวิจัย และร่วมหารือความร่วมมือด้านหลักสูตรผู้จัดการฟาร์มของบริษัทเกษตรอินโนจำกัด เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 31 มกราคม เวลา 15:39 น.

1
  • 2023-01-31-15-39-47-427491x56.jpg
  • 2023-01-31-15-39-47-453548frv.jpg
  • 2023-01-31-15-39-47-860043erB.jpg
  • 2023-01-31-15-39-47-872163CJ5.jpg

หน้าที่ 1
1