ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 180 คน เข้าศึกษาดูงานคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยได้ศึกษาดูงาน 1.การขยายพันธุ์ไม้ดอกด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการอนุบาลต้นกล้า 2.การแปรรูปสมุนไพร (การผลิตยาดมเขย่าและสเปรย์แอลกอฮอล์) 3.การเพาะเลี้ยงแมลงทานได้ 5.หนอนรักษ์โลก 6. การปลูกและการแปรรูปข้าวโพด pop corn จากนั้น ศึกษาเรียนรู้ฐานการเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ และฐานเรียนรู้การใช้ไส้เดือนดิน ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 17:17 น.

 • 2023-02-03-17-18-38-432200vX1.jpg
 • 2023-02-03-17-18-38-432188tGT.jpg
 • 2023-02-03-17-18-40-009243kIK.jpg
 • 2023-02-03-17-18-40-014734dA7.jpg
 • 2023-02-03-17-18-41-462599aEF.jpg
 • 2023-02-03-17-18-41-667037vEJ.jpg
 • 2023-02-03-17-18-43-773437hil.jpg
 • 2023-02-03-17-18-43-844752bC1.jpg
 • 2023-02-03-17-18-45-692640Y06.jpg
 • 2023-02-03-17-18-45-836076d37.jpg
 • 2023-02-03-17-18-48-073213PQU.jpg
 • 2023-02-03-17-18-48-074101cd2.jpg

หน้าที่ 1