ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม "รากกัญชาอินทรีย์เพื่อทางการแพทย์" ด้วยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กองพัฒนาแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้คณะผลิตกรรมการเกษตรได้ร่วมออกบูทจัดแสดงผลงานทางวิชาการ และจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายในงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 17:11 น.

 • 2023-02-08-17-11-20-596785cgC.jpg
 • 2023-02-08-17-11-20-597820rPX.jpg
 • 2023-02-08-17-11-20-994440ksD.jpg
 • 2023-02-08-17-11-20-996965IS0.jpg
 • 2023-02-08-17-11-21-372008hjz.jpg
 • 2023-02-08-17-11-21-387705jkn.jpg
 • 2023-02-08-17-11-21-772418bBY.jpg
 • 2023-02-08-17-11-21-791294art.jpg
 • 2023-02-08-17-11-22-117301akw.jpg
 • 2023-02-08-17-11-22-148317yAS.jpg
 • 2023-02-08-17-11-22-483746FWX.jpg
 • 2023-02-08-17-11-22-505503hwP.jpg

หน้าที่ 1