ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการสอนน้องรู้น้ำ ปี 5-2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีนักศึกษาของคณะผลิตกรรมการเกษตรและมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลน้ำในภาคการศึกษา ซึ่งจัดโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมแคทรียาควีนสิริกิตติ์ ชั้น 5 ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ เวลา 18:11 น.

 • 2023-02-09-18-13-23-443562cC2.jpg
 • 2023-02-09-18-13-23-443516xNQ.jpg
 • 2023-02-09-18-13-23-837841oYZ.jpg
 • 2023-02-09-18-13-23-886892biK.jpg
 • 2023-02-09-18-13-24-168864pr5.jpg
 • 2023-02-09-18-13-24-212878BCU.jpg
 • 2023-02-09-18-13-24-718127NY4.jpg
 • 2023-02-09-18-13-24-722186AF0.jpg
 • 2023-02-09-18-13-25-041901Z07.jpg
 • 2023-02-09-18-13-25-072985M47.jpg
 • 2023-02-09-18-13-25-308325uE1.jpg
 • 2023-02-09-18-13-25-362804zD3.jpg

หน้าที่ 1