ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานมอบรางวัลโครงการถ่ายภาพ งานครบรอบ 45 ปีสาขาพืชผัก โดยมีผู้ชนะการประกวดและเข้ารับมอบรางวัลดังนี้ รางวัลที่ 1 นายมูฮัมหมัดฟาริด ล่าบู ชื่อภาพ : อุ่นไอรัก นักศึกษา สาขาวิชาสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร รางวัลที่ 2 นายบพิตร มโนชัย ชื่อภาพ : แลนด์มาร์คใหม่ ถ่ายรูปสวย นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลที่ 3 นายธนพัชญ์ รักษ์ชน ชื่อภาพ : เก็บผักยามเย็น นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 23 มีนาคม เวลา 15:00 น.

1
  • 2023-03-23-15-00-47-371439pDR.jpg
  • 2023-03-23-15-00-47-380378sBO.jpg
  • 2023-03-23-15-00-47-890480jI7.jpg
  • 2023-03-23-15-00-47-899987cm9.jpg
  • 2023-03-23-15-00-48-327224iGY.jpg
  • 2023-03-23-15-00-48-354286lA6.jpg
  • 2023-03-23-15-00-48-770098sV0.jpg

หน้าที่ 1
1