ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- นายภานุพงษ์ ยิ่งยอง นายกสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2565 จากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเชิดชูเกียรติคุณในการเป็นผู้แทนนักศึกษาปฏิบัติติงานด้านกิจการนักศึกษา และเป็นกลไกสำคัญทำให้การขับเคลื่อนนโยบายด้านพัฒนานักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ....ขอบคุณภาพ:สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานอำนวยการกองกลาง  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 เมษายน เวลา 15:29 น.

1
  • 2023-04-03-15-29-53-373768lVX.jpg
  • 2023-04-03-15-29-53-383696BJ7.jpg
  • 2023-04-03-15-29-53-865895bqF.jpg
  • 2023-04-03-15-29-53-885405fV0.jpg
  • 2023-04-03-15-29-54-343436gLV.jpg
  • 2023-04-03-15-29-54-362840cdn.jpg

หน้าที่ 1
1