ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566..รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก ผู้ช่วยคณบดี ลงพื้นที่สำรวจห้องในอาคาร สมเด็จพระศรีนครินทร์(ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ) เพื่อปรับปรุงสำหรับใช้เป็นห้องพิพิธภัณฑ์กล้วยไม้ไทย ศ.ดร.ระพี สาคริก ห้องสำนักงานศูนย์ภายใต้ส่วนงานคณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องรับรองสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ตามยุทธศาสตร์ฯทีกำหนดไว้  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 4 เมษายน เวลา 17:47 น.

 • 2023-04-04-17-47-11-758960dR5.jpg
 • 2023-04-04-17-47-11-759438MNO.jpg
 • 2023-04-04-17-47-12-281538dX4.jpg
 • 2023-04-04-17-47-12-313952akQ.jpg
 • 2023-04-04-17-47-12-723079V67.jpg
 • 2023-04-04-17-47-12-805170mAQ.jpg
 • 2023-04-04-17-47-13-160187abe.jpg
 • 2023-04-04-17-47-13-232984pSU.jpg
 • 2023-04-04-17-47-13-735517fu5.jpg
 • 2023-04-04-17-47-13-768018tI0.jpg
 • 2023-04-04-17-47-14-169635fMV.jpg
 • 2023-04-04-17-47-14-211551aox.jpg

หน้าที่ 1