ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และอุทยาน โดยในโอกาสนี้ ได้เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ ณ Vanung University นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ Jinwen University of Science and Technology และ Taiwan Leisure Agriculture Association ระหว่างวันที่ 8-15 พฤษภาคม 2566 ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม เวลา 11:31 น.


หน้าที่ 1