ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “2023 University Consortium Graduate Forum " ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พ.ค. 66 ณ โรงแรมฟูราม่า โดยในงานสัมมนาดังกล่าวมีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน คือ นางสาวฐานิชสรณ์ วรรณศรี เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Climate factors affecting fruit setting of 'Kim Ju' , 'Kim Ju Dang' and 'Sa Li Tong' quavas. วันที่ 18 พฤษภาคม 2566  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 19 พฤษภาคม เวลา 13:18 น.

1
  • 2023-05-19-13-19-02-973321BTW.jpg
  • 2023-05-19-13-19-02-982347rP1.jpg
  • 2023-05-19-13-19-13-712889hxA.jpg

หน้าที่ 1
1