ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี ได้รับเชิญจาก College of Horticulture, South China Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นแขกรับเชิญบรรยายพิเศษ (keynote speakers) และเข้าร่วมประชุมงานประชุมวิชาการลิ้นจี่ ลำไย นานาชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th International Symposium on Litchi, Longan and Other Sapindacease Fruits) ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 130 คน และในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี ได้ตอบรับในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนา (symposium) ครั้งต่อไปซึ่งกำหนดจัดขึ้นในอีก 4 ปีข้างหน้า (ปี 2027)  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 กรกฏาคม เวลา 14:47 น.

 • 2023-07-03-14-49-52-262295qFL.jpg
 • 2023-07-03-14-49-52-273665CHJ.jpg
 • 2023-07-03-14-49-52-610773erC.jpg
 • 2023-07-03-14-49-52-753885kKT.jpg
 • 2023-07-03-14-49-52-934349aQR.jpg
 • 2023-07-03-14-49-53-049293eoz.jpg
 • 2023-07-03-14-49-53-537895AJQ.jpg
 • 2023-07-03-14-49-53-563328lw3.jpg
 • 2023-07-03-14-49-53-708373HR6.jpg
 • 2023-07-03-14-49-53-783211MZ3.jpg
 • 2023-07-03-14-49-53-932565fjX.jpg
 • 2023-07-03-14-49-54-014373fS7.jpg

หน้าที่ 1