ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- คณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมกับสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับการประกอบอาชีพของประชาชนในยุควิถีชีวิตใหม่ หลักสูตร “การจัดการของเหลือจากอาหารด้วยหนอนแมลงวันทหารดำ” เปิดโครงการโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวรายงานโดยอาจารย์ ดร.วินัย แสงแก้ว รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย โดย อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร” เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 ณ หมู่บ้านดอนตัน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 กรกฏาคม เวลา 15:11 น.

1
 • 2023-07-03-15-11-39-090985osB.jpg
 • 2023-07-03-15-11-39-112875HW8.jpg
 • 2023-07-03-15-11-39-434645pCX.jpg
 • 2023-07-03-15-11-39-447920DHK.jpg
 • 2023-07-03-15-11-39-909276zW4.jpg
 • 2023-07-03-15-11-39-926604cpI.jpg
 • 2023-07-03-15-11-40-172382vKX.jpg
 • 2023-07-03-15-12-49-898181iDP.jpg
 • 2023-07-03-15-13-01-491230SW4.jpg
 • 2023-07-03-15-13-24-060549SV4.jpg
 • 2023-07-03-15-13-24-087024U25.jpg

หน้าที่ 1
1