ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- เมื่อวันที่21 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรได้เข้าร่วมงาน "แม่โจ้สืบสาน วัฒนธรรมล้านนา เรียนรู้คุณค่า ภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานพิธีปิดและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันกลองหลวงล้านนาไทย ครั้งที่ 9 รางวัลชนะเลิศได้แก่ขุนน้ำอินทนน วัดน้ำลัด รางวัลรองชนะเลิศที่ 1 ได้แก่เด่นสยาม วัดป่าเหียงกองงาม รางวัลรองชนะเลิศที่ 2พระธาตุศรีจอมทอง วัดพระธาตุศรีจอมทอง รางวัลชมเชยได้แก่วัดคันธวาส ทุ่งกุย อ.ดอยหล่อ ส่วนรางวัลมารยาทคนตียอดเยี่ยม ได้แก่ คุณพรศักดิ์ สว่างศรี และได้รับเกียรติจากคุณทอช ทองดี เข้าร่วมในพิธีปิดดังกล่าว  ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 2:00 น.

 • 2013-04-23-02-06-00hk9.jpg
 • 2013-04-23-02-07-14s57.jpg
 • 2013-04-23-02-08-28ey3.jpg
 • 2013-04-23-02-09-35djl.jpg
 • 2013-04-23-02-10-44dpz.jpg
 • 2013-04-23-02-11-52gq4.jpg
 • 2013-04-23-02-12-57dgp.jpg
 • 2013-04-23-02-14-04bwx.jpg
 • 2013-04-23-02-15-10v03.jpg
 • 2013-04-23-02-16-17fh1.jpg
 • 2013-04-23-02-17-24m05.jpg
 • 2013-04-23-02-18-31pwy.jpg

หน้าที่ 1