ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> สโมสรนักศึกษา
- คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทางด้านการเกษตร งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวันครปฐม ระหว่างวันที่ 21-28 ธันวาคม 2557 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 89 คน ในการแข่งขันครั้งมีการแข่งขันทั้งหมด 18 รายการ ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้สามารถได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันทั้งหมด 14 รายการ ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 1.การแข่งขันขยายพันธ์ุพืช 2.การแข่งขันจัดสวนถาด 3.การแข่งขันเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง 4.การแข่งขันรีดเต้านมเทียม 5.การแข่งขันตอนสุกร 6.การแข่งขันล้มโค 7.การแข่งขันเจาะเลือดสุกร รางวัลเหรียญเงิน 1.การแข่งขันเซตแมลง 2.การแข่งขันผลิตแผ่นโฆษณา 3.การแข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร 4.การแข่งขันโครงงานการเกษตร 5.การแข่งขันตัดแต่งซากสัตว์ 6.การแข่งขันเตะตะกร้อชาย รางวัลเหรียญทองแดง 1.การแข่งขันการประเมินเนื้อดิน นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลการประกวด Mr. & Miss 4 JOBB 2014 ได้แก่ รองชนะเลิศอันดับ1 Mr. 4 จอบ และเข้ารอบ 6 คนสุดท้าย Miss 4 จอบ   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 18:00 น.

 • 2015-01-15-18-01-02-205528rHP.jpg
 • 2015-01-15-18-01-02-434771kY6.jpg
 • 2015-01-15-18-01-02-768418nCY.jpg
 • 2015-01-15-18-01-02-852046gpx.jpg
 • 2015-01-15-18-01-03-194853fZ3.jpg
 • 2015-01-15-18-01-03-516429dUX.jpg
 • 2015-01-15-18-01-03-698122ftQ.jpg
 • 2015-01-15-18-01-04-025652hPQ.jpg
 • 2015-01-15-18-01-04-397543HW6.jpg
 • 2015-01-15-18-01-04-781874adI.jpg
 • 2015-01-15-18-01-05-102909OQ3.jpg
 • 2015-01-15-18-01-05-433803gV7.jpg

หน้าที่ 2