ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> สโมสรนักศึกษา
- คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทางด้านการเกษตร งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวันครปฐม ระหว่างวันที่ 21-28 ธันวาคม 2557 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 89 คน ในการแข่งขันครั้งมีการแข่งขันทั้งหมด 18 รายการ ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้สามารถได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันทั้งหมด 14 รายการ ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 1.การแข่งขันขยายพันธ์ุพืช 2.การแข่งขันจัดสวนถาด 3.การแข่งขันเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง 4.การแข่งขันรีดเต้านมเทียม 5.การแข่งขันตอนสุกร 6.การแข่งขันล้มโค 7.การแข่งขันเจาะเลือดสุกร รางวัลเหรียญเงิน 1.การแข่งขันเซตแมลง 2.การแข่งขันผลิตแผ่นโฆษณา 3.การแข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร 4.การแข่งขันโครงงานการเกษตร 5.การแข่งขันตัดแต่งซากสัตว์ 6.การแข่งขันเตะตะกร้อชาย รางวัลเหรียญทองแดง 1.การแข่งขันการประเมินเนื้อดิน นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลการประกวด Mr. & Miss 4 JOBB 2014 ได้แก่ รองชนะเลิศอันดับ1 Mr. 4 จอบ และเข้ารอบ 6 คนสุดท้าย Miss 4 จอบ   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 18:00 น.

 • 2015-01-15-18-01-05-735039xzU.jpg
 • 2015-01-15-18-01-06-120261oFS.jpg
 • 2015-01-15-18-01-06-471080uW4.jpg
 • 2015-01-15-18-01-06-840383rw2.jpg
 • 2015-01-15-18-01-07-133189dk9.jpg
 • 2015-01-15-18-01-07-475749cM8.jpg
 • 2015-01-15-18-01-07-770984CU4.jpg
 • 2015-01-15-18-01-08-126482dvP.jpg
 • 2015-01-15-18-01-08-735097vxC.jpg
 • 2015-01-15-18-01-09-231194LTY.jpg
 • 2015-01-15-18-01-09-746417SZ0.jpg
 • 2015-01-15-18-01-10-282727vBD.jpg

หน้าที่ 3