ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิกล้วยไม้ไทย เป็นประธานในการประชุมกรรมการมูลนิธิกล้วยไม้ไทยครั้งที่ 5/ 2558 โดยมี ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ดร.อมรพันธ์ุ นิมานันท์ คุณราชันย์ วีระพันธุ์ และดร.องอาจ กิตติคุณชัย กรรมการกิตติมศักดิ์เข้าร่วมประชุมในโอกาสเดียวกันนี้ มูลนิธิกล้วยไม้ไทยได้มอบภาพวาดที่ได้รับรางวัลในการประกาดวาดภาพแก่ ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ซึ่งได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิกล้วยไม้ไทย จำนวน 100,000 บาท เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก นายพงษ์ศิริ ศรีธิวงศ์ ลงเมื่อ วันที่ 14 กรกฏาคม 2558 เวลา 16:37 น.

 • 2015-07-14-16-37-21-183722bce.jpg
 • 2015-07-14-16-37-21-196515eiS.jpg
 • 2015-07-14-16-37-21-198801vAL.jpg
 • 2015-07-14-16-37-21-211030wK6.jpg
 • 2015-07-14-16-37-21-224255ryX.jpg
 • 2015-07-14-16-37-21-252144kJK.jpg
 • 2015-07-14-16-37-21-657615uAR.jpg
 • 2015-07-14-16-37-21-670347bL8.jpg
 • 2015-07-14-16-37-21-672974jHW.jpg
 • 2015-07-14-16-37-21-683329ehT.jpg
 • 2015-07-14-16-37-21-692207vH7.jpg
 • 2015-07-14-16-37-21-704466avG.jpg

หน้าที่ 1