ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- มูลนิธิกล้วยไม้ไทยเปิดตัวหนังสือ "ชีวิตงามกล้วยไม้ไทย(Beautiful Life and Thai Orchids) วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559ณ ลานกล้วยไม้ เรือนไทยพลับพลา คุ้มขันโตก จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิกล้วยไม้ไทย กล่าวต้อนรับและขอบคุณและมอบหนังสือแก่ผู้มีอุปการคุณในการจัดทำหนังสือ ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบเงินเพื่อสนับสนุนการพิมพ์หนังสือแก่มูลนิธิกล้วยไม้ไทย จำนวน 200,000 บาท คุณแววดาว ลิ้มเล็งเลิศ ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมมูลนิธิกล้วยไม้ไทย จำนวน 100,000 บาท ผู้เขียนข่าว น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา  ผู้บันทึก นายพงษ์ศิริ ศรีธิวงศ์ ลงเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 19:07 น.

1 2 3 4 5 6 Next
 • 2016-04-01-19-11-27-998002aR7.jpg
 • 2016-04-01-19-11-28-059732fmQ.jpg
 • 2016-04-01-19-11-28-067758egO.jpg
 • 2016-04-01-19-11-28-074029es4.jpg
 • 2016-04-01-19-11-28-097230ER2.jpg
 • 2016-04-01-19-11-28-100883lux.jpg
 • 2016-04-01-19-11-28-473052cOX.jpg
 • 2016-04-01-19-11-28-489469dpv.jpg
 • 2016-04-01-19-11-28-494833ckZ.jpg
 • 2016-04-01-19-11-28-508613fjt.jpg
 • 2016-04-01-19-11-28-527908ruA.jpg
 • 2016-04-01-19-11-28-538717QVY.jpg

หน้าที่ 1
1 2 3 4 5 6 Next