ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมต้อนรับ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง และนายวุฒิพงศ์ ฉายแสง พร้อมทีมวิจัยสัก Double chromosome จากนั้นได้ร่วมปลูกต้นสัก Double chromosome ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร และเยี่ยมชมศูนย์พืชกระท่อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บรรยายและต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา อินสลุด ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พืชกระท่อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้น เข้าเยี่ยมชมศูนย์เกษตรธรรมชาติ ร่วมต้อนรับโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บรรยายและต้อนรับโดยศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 6 มกราคม เวลา 20:44 น.

1 2 3 4 5 6 7 Next
 • 2022-01-06-20-50-13-945435rR5.jpg
 • 2022-01-06-20-50-13-990427qCH.jpg
 • 2022-01-06-20-50-15-933372dWX.jpg
 • 2022-01-06-20-50-16-511630dBC.jpg
 • 2022-01-06-20-50-18-252969mR5.jpg
 • 2022-01-06-20-50-18-616283wIL.jpg
 • 2022-01-06-20-50-20-455905zDU.jpg
 • 2022-01-06-20-50-21-172058uyZ.jpg
 • 2022-01-06-20-50-22-640584sAF.jpg
 • 2022-01-06-20-50-23-287596buN.jpg
 • 2022-01-06-20-50-24-765283xO4.jpg
 • 2022-01-06-20-50-25-442305pJN.jpg

หน้าที่ 1
1 2 3 4 5 6 7 Next