ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท ด้านผลงานนวัตกรรม เรื่อง การพัฒนาเม็ดบีดส์อัลจีเนตน้ำผึ้งเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและเครื่องดื่มของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประเภท Oral presentation ในงานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 เรื่อง "สร้างสรรค์งานประจำ สู่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร" (Reinventing Routines with Innovations for Organizational Development) ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต  ผู้บันทึก นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง ลงเมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:29 น.

1
  • 2022-11-29-14-29-32-876421NPW.jpg
  • 2022-11-29-14-29-32-890506qy1.jpg
  • 2022-11-29-14-29-33-213788mHQ.jpg

หน้าที่ 1
1