ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโดรนอาสาสมัครตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้เกียรติจากนายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนางสาวพวงทอง โยธาใหญ่ ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัคร ภาครัฐ และภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการช่วยงานหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในการจัดการไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานจากกรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และประชาชนผู้สนใจจำนวน 100 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า "จาระธรรม" อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม เวลา 12:12 น.

 • 2023-03-30-12-14-18-224947iV2.jpg
 • 2023-03-30-12-15-41-720948fR0.jpg
 • 2023-03-30-12-15-41-720928duT.jpg
 • 2023-03-30-12-15-44-917112Q39.jpg
 • 2023-03-30-12-15-44-943123fAR.jpg
 • 2023-03-30-15-37-37-644944evX.jpg
 • 2023-03-30-15-37-47-138427rER.jpg
 • 2023-03-30-15-37-58-973320iu9.jpg
 • 2023-03-30-15-38-28-860871DN2.jpg
 • 2023-03-30-15-38-37-002036qvB.jpg
 • 2023-03-30-15-38-47-900881dgi.jpg
 • 2023-03-30-15-39-19-790230xB5.jpg

หน้าที่ 1