ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิด กิจกรรม “การฝึกอบรมการผลิตต้นอ่อนเชิงการค้า” ภายใต้โครงการบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับการประกอบอาชีพของประชาชนในยุควิถีชีวิตใหม่” หลักสูตร“การผลิตต้นอ่อนเชิงการค้า” โดยมีอาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 1) ลักษณะทั่วไปของต้นอ่อน 2) ประโยชน์ คุณค่าทางโภชนาการ 3) สรรพคุณของต้นอ่อน 4) การคิดราคาต้นทุนการผลิต 5) ช่องทางการจัดจำหน่าย 6) วัสดุอุปกรณ์ / วิธีการเพาะกล้าต้นอ่อน 7) เทคนิคในการเพาะต้นอ่อน เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม เวลา 11:23 น.

1
  • 2023-05-23-11-23-56-533409jCN.jpg
  • 2023-05-23-11-23-56-544516EGN.jpg
  • 2023-05-23-11-23-56-864423aqN.jpg
  • 2023-05-23-11-23-56-982569dFJ.jpg
  • 2023-05-23-11-23-57-281375wRU.jpg
  • 2023-05-23-11-23-57-497879ilP.jpg
  • 2023-05-23-11-23-57-690943lrL.jpg

หน้าที่ 1
1