ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> สโมสรนักศึกษา
- ชมรมพืชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 "แบ่งปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง" ในวันเสาร์ ที่ 10 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านรินหลวง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ บรรยากาศการจัดงานวันเด็กแห่งชาติมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความคึกคัก โดยเฉพาะกิจกรรมนันทนาการต่างๆที่ได้น้องๆชมรมพืชศาตร์ร่วมกันจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก ทำให้เด็กๆมีความสุขสนุกสนานไปกับเกมส์ต่าง โดยเกมส์ต่างๆเน้นความคิดสร้างสรรรค์ของเด็กๆเป็นหลัก รวมไปถึงความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม แล้วกลิ่นไอความสุขที่เกิดขึ้นภายในงาน  ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 10:41 น.

 • 2015-01-15-10-43-22-906060cm1.jpg
 • 2015-01-15-10-43-23-184938ilU.jpg
 • 2015-01-15-10-43-23-471025mFI.jpg
 • 2015-01-15-10-43-23-852540gF2.jpg
 • 2015-01-15-10-43-24-152302bRS.jpg
 • 2015-01-15-10-43-24-471272oX3.jpg
 • 2015-01-15-10-43-24-815067hpI.jpg
 • 2015-01-15-10-43-25-146034GN1.jpg
 • 2015-01-15-10-43-25-483479xy5.jpg
 • 2015-01-15-10-43-25-815243Q04.jpg
 • 2015-01-15-10-43-26-144201mn7.jpg
 • 2015-01-15-10-43-26-419147deI.jpg

หน้าที่ 1