ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> พืชสวน
- คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี บุคลากรและนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ นำเศษกิ่งไม้ ใบไม้แห้ง เพื่อทำปุ๋ยหมักและปลูกต้นไม้ และไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน เวลา 17:45 น.

 • 2023-06-02-17-46-56-722634bC8.jpg
 • 2023-06-02-17-46-56-795120avU.jpg
 • 2023-06-02-17-46-58-186692CIN.jpg
 • 2023-06-02-17-46-58-186692iAR.jpg
 • 2023-06-02-17-46-59-499222tuN.jpg
 • 2023-06-02-17-46-59-523005fO7.jpg
 • 2023-06-02-17-47-00-760492krt.jpg
 • 2023-06-02-17-47-00-780217sEO.jpg
 • 2023-06-02-17-47-01-923443U45.jpg
 • 2023-06-02-17-47-02-023089msU.jpg
 • 2023-06-02-17-47-02-930541oqN.jpg
 • 2023-06-02-17-47-03-281822jKZ.jpg

หน้าที่ 1