ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
- สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมเสวนา “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โครงการขับเคลื่อนส่งเสริมองค์ความรู้การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนตาม “ศาสตร์พระราชา” เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 โดยมีกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดดอยแท่นพระผาหลวง หมู่ ๖ บ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมปลูกป่า และหญ้าแฝก บริเวณป่าบ้านโปง พื้นที่รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนิน และการเสวนาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน” ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางปฐพีวิทยา และฝึกอบรมทางดินและปุ๋ยชั้นสูง และกิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับนักศึกษารุ่นที่ 16   ผู้บันทึก น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว ลงเมื่อ วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 เวลา 13:51 น.

 • 2019-07-18-13-53-31-746175FT4.jpg
 • 2019-07-18-13-53-31-782258mLN.jpg
 • 2019-07-18-13-53-32-240843zG1.jpg
 • 2019-07-18-13-53-32-284349qMQ.jpg
 • 2019-07-18-13-53-32-573935jrD.jpg
 • 2019-07-18-13-53-32-734694vzN.jpg
 • 2019-07-18-13-53-32-981192KT5.jpg
 • 2019-07-18-13-53-33-544631bjV.jpg
 • 2019-07-18-13-53-33-693485BQ9.jpg
 • 2019-07-18-13-53-34-057204PRY.jpg
 • 2019-07-18-13-53-34-722723EK1.jpg
 • 2019-07-18-13-53-35-505862yV8.jpg

หน้าที่ 1