ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
วีดิทัศน์
- "ขอให้โลกสงบสุข" คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- "หอมกาแฟ ชมดอกไม้" โครงการกาแฟดีที่แม่โจ้ ครั้งที่ 1
- แปลงสาธิตพืชผัก กับ "การเพาะต้นกล้าผักแบบมืออาชีพ"
- แปลงสาธิตพืชผัก ตอน การเพาะผักงอก
- แปลงสาธิตพืชผัก ตอน การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
- พาทัวร์ผักสวนครัว แปลงสาธิตสาขาพืชผัก

หน้าที่ 2