ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
วีดิทัศน์
- "การเลี้ยงชันโรง" โดยมี ผศ.ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาอารักขาพืช รายการคุยโขมงข่าวเช้า เกษตรสร้างชาติ ทางช่อง 9 MCOT
- ชันโรง แมลงมหัศจรรย์สร้างรายได้ ทางช่อง NBT โดย ผศ.ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาอารักขาพืช
- แนะนำ 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร [Full version]
- การปลูกเลี้ยงเอื้องแซะหอม
- คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการข้าวโพดฝักสด ครั้งที่ 7 “โอกาสและความท้าทาย ข้าวโพดฝักสดไทยสู่ตลาดโลก”ในรายการมองเมืองเหนือ สถานีโทรทัศน์ NBT
- เที่ยงเกษตร นวัตกรรมผลิตเมลอนลายการ์ตูน สาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน้าที่ 7