ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

วีดิทัศน์
- การใช้เครื่อง centrifuge
- การใช้เครื่อง ultrasonic bath
- แนะนำการใช้เครื่อง Spectrophotometer
- วิธีการใช้ตู้อบลมร้อน
- การใช้เครื่องชั่ง
- การใช้เครื่อง water bath

หน้าที่ 1