คณบดีคณะผลิต ฯ

ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญปฏิทินปฏิบัติงาน

ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมและผลงาน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมพิธีแถลงข่าว แม่โจ้-โมเดล ลดหมอกควันไฟป่าร่วมด้วยช่วยกันจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างครบวงจรและยั่งยืน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 พิธีแถลงข่าวดังกล่าวจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งบูรณาการองค์ความรู้ ในด้านต่างๆ ทั้งด้านเกษตร เทคโนโลยี นวัตกรรมการบริหารจัดก...อ่านต่อ
- งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการค่ายผู้นำนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร ระหว่างวันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2563 ณ ร้านดอกไม้ ปลายนา กาแฟ & ฟาร์มสเตย์ Cafe' de la Flora & Farm stay ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีผู้นำนักศึกษา จากสาขาต่างๆ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 7 สาขา ได้แก่ 1.สาขาวิชาพืชไร่ 2.สาขาวิชาพืชสวน 3. สาขาวิชาอารักขาพืช 4. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 5.สาข...อ่านต่อ
- นางกนกพร นันทดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นำบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2564 แก่คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คระผลิตกรรมการเกษตร...อ่านต่อ
- อาจารย์ ดร.กุลชา ชยรพ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอารักขาพืช เข้าร่วมจัดรายการวิทยุ คณะผลิตกรรมการเกษตรพบชุมชน หัวข้อ "สมุนไพรพื้นบ้านกับการดูแลสุขภาพ” ทางคลื่นความถี่ FM.95.5 MHz สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินรายการโดยนางสาวเขมินทรา ติ๊บปัญญา และ นางสาวปาณิศา คตงสมจิตต์ เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ลงเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:23 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 33 ครั้ง

- ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ลงเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:22 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 30 ครั้ง

- เปิดรับสมัคร พนักงานส่งเสริมงานเกษตร !!!   ลงเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:44 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 48 ครั้ง

- ประกาศ สมัครขอรับทุนการศึกษา "Simon N. Groot Scholarship" ของกลุ่มบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด   ลงเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:47 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 37 ครั้ง

- TOR รายละเอียดคุณลักษณะ การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมอินทรีย์ จำนวน 120 กิโลกรัม   ลงเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:51 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 32 ครั้ง

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ลงเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:23 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 33 ครั้ง

- เปิดรับสมัคร พนักงานส่งเสริมงานเกษตร !!!   ลงเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:44 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 48 ครั้ง

- ประกาศ สมัครขอรับทุนการศึกษา "Simon N. Groot Scholarship" ของกลุ่มบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด   ลงเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:47 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 37 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัยประจำเดือนตุลาคม 2563   ลงเมื่อ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:42 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 25 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัยเดือนกันยายน 2563   ลงเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 16:17 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 38 ครั้ง


- รับสมัคร คนงานเกษตร (จ้างเหมา) จำนวน 2 อัตรา ด่วน !!   ลงเมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:16 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 197 ครั้ง
- ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ลงเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:22 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 30 ครั้ง

- TOR รายละเอียดคุณลักษณะ การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมอินทรีย์ จำนวน 120 กิโลกรัม   ลงเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:51 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 32 ครั้ง
- ทุนสนับสนุนวิจัย Call for Applications to the SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2015-2016 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย)   ลงเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 676 ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน บริษัท ยูจันไฮแลนด์ จำกัด   ลงเมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 16:20 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 50 ครั้ง

- รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกสิกรรมไร้สารพิษ ของกองทุนสุขภาพเขียว   ลงเมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 10:53 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 619 ครั้ง

- รับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี หลายตำแหน่ง    ลงเมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11:35 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 675 ครั้ง

- บริษัท เป็ปซี่-โคล่า(ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด   ลงเมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 14:17 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 625 ครั้ง

- ประกาศรับสมัครงานในแผนกบริหารทรัพยากรบุคคลโรงงาน บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า(ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด    ลงเมื่อ วันที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 15:22 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 1343 ครั้ง

- เกร็ดความรู้ที่ระเบียบไม่ได้พูดถึง (งานพัสดุ)   ลงเมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 11:21 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 129 ครั้ง

วีดิทัศน์ ( youtube )
- รายการ Nbth รวมใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน วันที่ 28 ธ.ค. 2563
- รายการ หมุนตามวัน วันที่ 16 ธันวาคม 2563 สัมภาษณ์พิเศษ อ.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเด็น “โครงการโดรนเฝ้าระวังไฟป่า จ.เชียงใหม่” ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.15-17.00 น. FM 92.5 MHz / AM 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดย ชัยศิลป์ คนคล่อง และ นันทคม ประสาทพร
- Faculty Of Agricultural Production Present Video 2019 (English Version)
- วีดีทัศน์แนะนำคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2562

วีดิทัศน์ทั้งหมด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง