คณบดีคณะผลิต ฯ

ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญปฏิทินปฏิบัติงาน

ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมและผลงาน
- ผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตรนำบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม Field Day ภายใต้โครงการ AP Model ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้แก่บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้การผลิตและแปรรูพืชสมุนไพรและนัวตกรรมการผลิตกัญชา บรรยายและต้อนรับโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ...อ่านต่อ
- อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นำผู้บริหารและหัวหน้างานเป็นตัวแทนคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ณ อาคารเรือนธรรม์ แม่โจ้ 60 มหาวิทยาลัยแม๋โจ้...อ่านต่อ
- คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1.กิจกรรมใส่บาตรอาหารแห้ง 2.พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ ไหว้เจ้าที่ 3.พิธีทำบุญคณะผลิตกรรมการเกษตร 4. พิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส คณะผลิตกรรมการเกษตร 5.แข่งขันส้มตำลีลา 6.ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำขนมเทียน (ขนมจ๊...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- บริษัท แวน ไฮ-เทค จำกัด รับสมัคร พนักงานส่งเสริมการขาย 2 อัตรา รายละเอียดตามประกาศ   ลงเมื่อ วันที่ 29 มีนาคม เวลา 9:46 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 20 ครั้ง

- บริษัท PepsiCo เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง    ลงเมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 8:48 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 69 ครั้ง

- TCC Private Company Group รับสมัครผู้จัดการแปลง และ เจ้าหน้าที่เกษตร หลายอัตรา   ลงเมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เวลา 15:45 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 56 ครั้ง

- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง (บมจ.ทีพีไอ โพลีน) ตำแหน่ง ผู้แทนขายปุ๋ย   ลงเมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 8:51 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 69 ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศอุปถัมภ์   ลงเมื่อ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 11:34 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 68 ครั้ง- ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าทุนการศึกษาคณะผลิตกรรมการกษตร   ลงเมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:44 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 85 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2564   ลงเมื่อ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21:45 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 74 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2564   ลงเมื่อ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 17:37 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 74 ครั้ง


- รับสมัคร คนงานเกษตร (จ้างเหมา) จำนวน 2 อัตรา ด่วน !!   ลงเมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:16 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 318 ครั้ง
- ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ลงเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:22 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 155 ครั้ง

- TOR รายละเอียดคุณลักษณะ การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมอินทรีย์ จำนวน 120 กิโลกรัม   ลงเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:51 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 174 ครั้ง
- ทุนสนับสนุนวิจัย Call for Applications to the SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2015-2016 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย)   ลงเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 787 ครั้ง

- บริษัท แวน ไฮ-เทค จำกัด รับสมัคร พนักงานส่งเสริมการขาย 2 อัตรา รายละเอียดตามประกาศ   ลงเมื่อ วันที่ 29 มีนาคม เวลา 9:46 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 20 ครั้ง

- บริษัท PepsiCo เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง    ลงเมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 8:48 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 69 ครั้ง

- TCC Private Company Group รับสมัครผู้จัดการแปลง และ เจ้าหน้าที่เกษตร หลายอัตรา   ลงเมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เวลา 15:45 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 56 ครั้ง

- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง (บมจ.ทีพีไอ โพลีน) ตำแหน่ง ผู้แทนขายปุ๋ย   ลงเมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 8:51 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 69 ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศอุปถัมภ์   ลงเมื่อ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 11:34 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 68 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   ลงเมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 21:08 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 67 ครั้ง


- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2564   ลงเมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 10:53 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 89 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   ลงเมื่อ วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 14:49 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 112 ครั้ง

- เกร็ดความรู้ที่ระเบียบไม่ได้พูดถึง (งานพัสดุ)   ลงเมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 11:21 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 269 ครั้ง

วีดิทัศน์ ( youtube )
- "หอมกาแฟ ชมดอกไม้" โครงการกาแฟดีที่แม่โจ้ ครั้งที่ 1
- แปลงสาธิตพืชผัก กับ "การเพาะต้นกล้าผักแบบมืออาชีพ"
- แปลงสาธิตพืชผัก ตอน การเพาะผักงอก
- แปลงสาธิตพืชผัก ตอน การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ

วีดิทัศน์ทั้งหมด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง