คณบดีคณะผลิต ฯ

ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญปฏิทินปฏิบัติงาน

ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมและผลงาน
- งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรตัวน้อย ร่วมกับสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร(สท.)ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ สวทช. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ สวนมารวย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมให้กำลังใจและขอบคุณทีมงาน ในการรฉีดพ่นน้ำยาชิลเวอร์นาโนต้านภัยเชื้อโรค ให้แก่คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยน้ำยาชิลเวอร์นาโนดังกล่าว เป็นผลงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ฉีดพ่นตามอาคารต่างๆ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร ดังนี้ อาคาร รัตนโกสินทร์ 200 ปี อาคารกำจรบุญแปง อาคารพืชศาสตร์แ...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และอาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ พร้อมบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบสิ่งของบริจาคเพื่อสนับสนุนภารกิจ และให้กำลังใจในการทำงานจิตอาสา ของ “ทีมแมวไฟแม่โจ้” โดยมีอาจารย์จักรพงษ์ ไชยวงค์ ตัวแทน ทีมแมวไฟแม่โจ้ เป็นผู้รับมอบสิ่งของดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 ณ อาคารรัตน...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดี คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมลงนามความร่วมมือ MOA วิทยาลัยเทคนิคดงคำช้าง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี ในช่วงเช้าของวันเดียวกัน อาจารย์ ดร.กอบลาภอารีศรีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมต้อนรับและพาเยี่ยมชมโรงเรือนฟาแลนนอฟซีส และโครงการพัฒนาสปอร์เห็ดหลินจือ ณ ฟาร์มมห...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนมีนาคม 2563   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 16:08 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 15 ครั้ง


- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนมีนาคม 2563   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 16:08 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 15 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563   ลงเมื่อ วันที่ 2 มีนาคม เวลา 14:10 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 26 ครั้ง

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างห้องปฏิบัติการต้นแบบการปลูกพืชระบบกึ่งปิด พร้อมชุดครุภัณฑ์และระบบควบคุม 11x16 m พร้อมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (สำหรับจ่ายระบบปรับอากาศขนาด 6,000 Wp) Solar rooftop (Solar PV System) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ลงเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 14:26 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 13 ครั้ง- รับสมัคร คนงานเกษตร (จ้างเหมา) จำนวน 2 อัตรา ด่วน !!   ลงเมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:16 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 138 ครั้ง

- ทุนสนับสนุนวิจัย Call for Applications to the SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2015-2016 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย)   ลงเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 614 ครั้ง

- รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกสิกรรมไร้สารพิษ ของกองทุนสุขภาพเขียว   ลงเมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 10:53 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 548 ครั้ง

- รับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี หลายตำแหน่ง    ลงเมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11:35 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 619 ครั้ง

- บริษัท เป็ปซี่-โคล่า(ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด   ลงเมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 14:17 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 564 ครั้ง- เกร็ดความรู้ที่ระเบียบไม่ได้พูดถึง (งานพัสดุ)   ลงเมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 11:21 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 56 ครั้ง

วีดิทัศน์ ( youtube )
- วิธีปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563
- "รวมพี่น้องสร้างสรรค์สามัคคี 45 ปี พืชไร่แม่โจ้"
- สรุปผลการทำงาน คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- "แฮกนาปลูกข้าว" โดย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วีดิทัศน์ทั้งหมด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง