คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

รศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ

ปฏิทินปฏิบัติงาน

ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมและผลงาน
- รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์ อาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกวิทยาการสมุนไพร นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย และนางสาวกชนก ราชเมืองมูล เดินทางเข้าเยี่ยมชมและเข้าพบตัวแทนจากศูนย์แพทย์แผนไทยสารภี-ขัวมุง สังกัดโรงพยาบาลสารภี และโรงพยาบาลชุ...อ่านต่อ
- รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 34 ท่าน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปี้นี้คณะผลิตกรรมการเกษตรมีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ท่าน คือนางศศิธร ปัญญา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผล...อ่านต่อ
- รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามงาน คณะอนุกรรมการฝ่ายฐานเรียนรู้ด้านแปลงเกษตร แปลงสาธิต “งานฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้”เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร...อ่านต่อ
- รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมต้อนรับ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน ผู้ประสานงานของสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายเอกพจน์ อินเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับคณะผลิตกรรมการเกษตรด้วยวิธีสังเกตการรณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 31 สิงหาคม 2566   ลงเมื่อ วันที่ 5 กันยายน เวลา 17:34 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 28 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 30 กรกฎาคม 2566   ลงเมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม เวลา 9:49 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 46 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 29 เดือนมิถุนายน 2566   ลงเมื่อ วันที่ 6 กรกฏาคม เวลา 16:27 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 32 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 28 พฤษภาคม 2566   ลงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน เวลา 17:59 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 55 ครั้ง

- คู่มือ 1 ความหมายของพัสดุ   ลงเมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม เวลา 18:53 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 30 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 31 สิงหาคม 2566   ลงเมื่อ วันที่ 5 กันยายน เวลา 17:34 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 28 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 30 กรกฎาคม 2566   ลงเมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม เวลา 9:49 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 46 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 27 เมษายน 2566   ลงเมื่อ วันที่ 3 พฤษภาคม เวลา 17:00 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 73 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 26 มีนาคม 2566   ลงเมื่อ วันที่ 11 เมษายน เวลา 15:35 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 58 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566   ลงเมื่อ วันที่ 5 เมษายน เวลา 9:30 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 51 ครั้ง


- รับสมัคร คนงานเกษตร (จ้างเหมา) จำนวน 2 อัตรา ด่วน !!   ลงเมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:16 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 55 ครั้ง
- ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ลงเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:22 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 55 ครั้ง

- TOR รายละเอียดคุณลักษณะ การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมอินทรีย์ จำนวน 120 กิโลกรัม   ลงเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:51 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 48 ครั้ง
- ทุนสนับสนุนวิจัย Call for Applications to the SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2015-2016 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย)   ลงเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 69 ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาเกษตรศาสตร์ (ป.โท/ป.เอก)   ลงเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 20:09 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 128 ครั้ง

- บริษัท แวน ไฮ-เทค จำกัด รับสมัคร พนักงานส่งเสริมการขาย 2 อัตรา รายละเอียดตามประกาศ   ลงเมื่อ วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 9:46 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 53 ครั้ง

- บริษัท PepsiCo เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง    ลงเมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8:48 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 49 ครั้ง

- TCC Private Company Group รับสมัครผู้จัดการแปลง และ เจ้าหน้าที่เกษตร หลายอัตรา   ลงเมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:45 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 86 ครั้ง

- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง (บมจ.ทีพีไอ โพลีน) ตำแหน่ง ผู้แทนขายปุ๋ย   ลงเมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 8:51 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 53 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 29 เดือนมิถุนายน 2566   ลงเมื่อ วันที่ 6 กรกฏาคม เวลา 16:27 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 32 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 28 พฤษภาคม 2566   ลงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน เวลา 17:59 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 55 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   ลงเมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 21:08 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 51 ครั้ง


- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2564   ลงเมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 10:53 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 50 ครั้ง

- คู่มือ 1 ความหมายของพัสดุ   ลงเมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม เวลา 18:53 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 30 ครั้ง

- เกร็ดความรู้ที่ระเบียบไม่ได้พูดถึง (งานพัสดุ)   ลงเมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 11:21 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 50 ครั้ง

วีดิทัศน์ ( youtube )
- "แมลงวันทหารดำ" โดย อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายใต้โครงการ AP Channel งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- "สืบสานวัฒนธรรม แฮกนาปลูกข้าว" โดยอาจารย์นิคม พรหมมาเทพย์ ปราชญ์ชาวบ้าน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายใต้โครงการ AP Channel งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- "การผลิตชาคุณภาพ" โดย วิสาหกิจชุมชนชันโรงดอยลาง
- "เพาะเห็ดเศรษฐกิจสร้างงาน สร้างรายได้" โดยนายปรีชา รัตนัง

วีดิทัศน์ทั้งหมด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง