คณบดีคณะผลิต ฯ

ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญปฏิทินปฏิบัติงาน

ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมและผลงาน
- เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมต้อนรับ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง และนายวุฒิพงศ์ ฉายแสง พร้อมทีมวิจัยสัก Double chromosome จากนั้นได้ร่วมปลูกต้นสัก Double chromosome ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร และเยี่ยมชมศูนย์พืชกระท่อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บรรยายและต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา อินสลุด ประธานคณะ...อ่านต่อ
- ประมวลภาพกิจกรรมร่วมฉลองครบรอบ 45 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ระหว่างวันที่ 22-29 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตรจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาแม่โจ้ กล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรจัดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมแฮกนาเกี่ยวข้าว เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ฟาร์มพืชไร่ ...อ่านต่อ
- สาขาวิชาพืชผักจัดบรรยาย หัวข้อ "การเพาะกล้าผัก"และ "การเพาะผักงอกแบบมืออาชีพ" โดยอาจารย์ ทวีป เสนคำวงศ์ สังกัดสาขาวิชาพืชสวน โดยจะมีการเผยแพร่ระบบออนไลน์ในวันที่ 26 และ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 45 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง (บมจ.ทีพีไอ โพลีน) ตำแหน่ง ผู้แทนขายปุ๋ย   ลงเมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 8:51 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 16 ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศอุปถัมภ์   ลงเมื่อ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 11:34 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 17 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   ลงเมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 21:08 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 28 ครั้ง

- ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าทุนการศึกษาคณะผลิตกรรมการกษตร   ลงเมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:44 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 48 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2564   ลงเมื่อ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21:45 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 41 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2564   ลงเมื่อ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 17:37 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 44 ครั้ง


- รับสมัคร คนงานเกษตร (จ้างเหมา) จำนวน 2 อัตรา ด่วน !!   ลงเมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:16 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 281 ครั้ง
- ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ลงเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:22 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 122 ครั้ง

- TOR รายละเอียดคุณลักษณะ การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมอินทรีย์ จำนวน 120 กิโลกรัม   ลงเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:51 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 143 ครั้ง
- ทุนสนับสนุนวิจัย Call for Applications to the SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2015-2016 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย)   ลงเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 752 ครั้ง

- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง (บมจ.ทีพีไอ โพลีน) ตำแหน่ง ผู้แทนขายปุ๋ย   ลงเมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 8:51 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 16 ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศอุปถัมภ์   ลงเมื่อ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 11:34 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 17 ครั้ง


- รับสมัครงาน "ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกกัญชงเพื่อการพาณิชย์" บริษัท ไทย เฮิร์บ ไฟบรา จำกัด   ลงเมื่อ วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 16:57 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 119 ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน บริษัท ยูจันไฮแลนด์ จำกัด   ลงเมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 16:20 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 173 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   ลงเมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 21:08 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 28 ครั้ง


- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2564   ลงเมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 10:53 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 59 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   ลงเมื่อ วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 14:49 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 79 ครั้ง

- เกร็ดความรู้ที่ระเบียบไม่ได้พูดถึง (งานพัสดุ)   ลงเมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 11:21 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 238 ครั้ง

วีดิทัศน์ ( youtube )
- แปลงสาธิตพืชผัก กับ "การเพาะต้นกล้าผักแบบมืออาชีพ"
- แปลงสาธิตพืชผัก ตอน การเพาะผักงอก
- แปลงสาธิตพืชผัก ตอน การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
- พาทัวร์ผักสวนครัว แปลงสาธิตสาขาพืชผัก

วีดิทัศน์ทั้งหมด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง