ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน
- ประกาศเปิดรับสมัคร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562 คุณสมบัติ เป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถสมัครได้ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ผู้ที่สนใจในการทำกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกร หรือเคยเป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรมาก่อน สามารถสมัครได้ ใน วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา ชั้น ๒ อาคารอำนวย ยศสุข (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) สามารถดูกิ...อ่านต่อ
- คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทางด้านการเกษตร งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวันครปฐม ระหว่างวันที่ 21-28 ธันวาคม 2557 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 89 คน ในการแข่งขันครั้งมีการแข่งขันทั้งหมด 18 รายการ ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้สามารถได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันทั้งหมด 14 รา...อ่านต่อ
- สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยมี อาจารย์กฤษดา ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารแผ่พืชน์ และบริเวณสนามวังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่...อ่านต่อ
- ชมรมพืชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 "แบ่งปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง" ในวันเสาร์ ที่ 10 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านรินหลวง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ บรรยากาศการจัดงานวันเด็กแห่งชาติมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความคึกคัก โดยเฉพาะกิจกรรมนันทนาการต่างๆที่ได้น้องๆชมรมพืชศาตร์ร่วมกันจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก ทำให้เด็กๆมีความสุขสนุกสนานไปกับเกมส์ต่าง โดยเกมส์ต่างๆ...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 10 คน สุดท้าย การประกวด star of Freshy AP-MJU ประจำปี 2556   ลงเมื่อ วันที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 23:14 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 55 ครั้ง

- สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร เปิดส่งผลงานประกวดการออกแบบปกสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี2556 ส่งผลงานได้ที่ห้องสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่วันนี้ - 29 มีนาคม 2556 สอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร หรือดาวน์โหลดใบส่งผลงาน ได้ที่นี้   ลงเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16:38 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 62 ครั้ง

- งานกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2556 รายละเอียด ดาวห์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่    ลงเมื่อ วันที่ 8 ตุลาคม 2555 เวลา 23:08 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 45 ครั้ง

- สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรเปิดรับสมัครนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรที่สนใจกิจกรรมสโมสรฯ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่นี้ หรือที่ห้องสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   ลงเมื่อ วันที่ 23 กรกฏาคม 2555 เวลา 14:07 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 53 ครั้ง

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 10 คน สุดท้าย การประกวด star of Freshy AP-MJU ประจำปี 2556   ลงเมื่อ วันที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 23:14 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 55 ครั้ง

- สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร เปิดส่งผลงานประกวดการออกแบบปกสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี2556 ส่งผลงานได้ที่ห้องสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่วันนี้ - 29 มีนาคม 2556 สอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร หรือดาวน์โหลดใบส่งผลงาน ได้ที่นี้   ลงเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16:38 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 62 ครั้ง

- งานกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2556 รายละเอียด ดาวห์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่    ลงเมื่อ วันที่ 8 ตุลาคม 2555 เวลา 23:08 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 45 ครั้ง

- สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรเปิดรับสมัครนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรที่สนใจกิจกรรมสโมสรฯ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่นี้ หรือที่ห้องสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   ลงเมื่อ วันที่ 23 กรกฏาคม 2555 เวลา 14:07 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 53 ครั้ง