ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> สโมสรนักศึกษา
- คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทางด้านการเกษตร งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวันครปฐม ระหว่างวันที่ 21-28 ธันวาคม 2557 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 89 คน ในการแข่งขันครั้งมีการแข่งขันทั้งหมด 18 รายการ ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้สามารถได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันทั้งหมด 14 รายการ ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 1.การแข่งขันขยายพันธ์ุพืช 2.การแข่งขันจัดสวนถาด 3.การแข่งขันเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง 4.การแข่งขันรีดเต้านมเทียม 5.การแข่งขันตอนสุกร 6.การแข่งขันล้มโค 7.การแข่งขันเจาะเลือดสุกร รางวัลเหรียญเงิน 1.การแข่งขันเซตแมลง 2.การแข่งขันผลิตแผ่นโฆษณา 3.การแข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร 4.การแข่งขันโครงงานการเกษตร 5.การแข่งขันตัดแต่งซากสัตว์ 6.การแข่งขันเตะตะกร้อชาย รางวัลเหรียญทองแดง 1.การแข่งขันการประเมินเนื้อดิน นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลการประกวด Mr. & Miss 4 JOBB 2014 ได้แก่ รองชนะเลิศอันดับ1 Mr. 4 จอบ และเข้ารอบ 6 คนสุดท้าย Miss 4 จอบ   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 18:00 น.

 • 2015-01-15-18-00-58-183682FOX.jpg
 • 2015-01-15-18-00-58-564245jmQ.jpg
 • 2015-01-15-18-00-58-890799nxL.jpg
 • 2015-01-15-18-00-59-224772mx6.jpg
 • 2015-01-15-18-00-59-540901fWX.jpg
 • 2015-01-15-18-00-59-865319vAX.jpg
 • 2015-01-15-18-01-00-198990ftK.jpg
 • 2015-01-15-18-01-00-530780gkG.jpg
 • 2015-01-15-18-01-00-861963egR.jpg
 • 2015-01-15-18-01-01-231626bP9.jpg
 • 2015-01-15-18-01-01-556952zC5.jpg
 • 2015-01-15-18-01-01-932707uGS.jpg

หน้าที่ 1