ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน
- ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตรซึ่งเป็นเครือข่ายห้องสมุดเข้าร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมแม่โจ้บุ๊คแฟร์ 2018 โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมคณะผู้บริหารในส่วนงานต่างๆ ในการนี้มีคณบดีคณะผลิตกรรมฯ ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย...อ่านต่อ
- ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแนะนำหนังสือน่าอ่าน ประจำเดือนมกราคม 2561 เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าใช้ห้องสมุดของคณะผลิตกรรมฯ ณ บริเวณชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม ...อ่านต่อ
- ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร หัวหน้าโครงการวิจัยการใช้ FGD Gypsum ในอุตสาหกรรมน้ำตาล ร่วมสัมภาษณ์ในรายการแม่โจ้วิชาการ:คณะผลิตกรรมการเกษตรพบชุมชน เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM.95.5 MHz โดยจะมีการจัดโครงการดังกล่าว ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้...อ่านต่อ
- ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยลัยแม่โจ้ จัดป้ายนิทรรศการเพื่อร่วมส่งเสริมและสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560 ณ บริเวณด้านหน้าห้องสมุดคณะฯ ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- บทความเรื่อง"ดูหนัง ดูละคร แล้วย้อนดูตัว...เรียนรู้ดูงานแล้วสร้างเสริมประสบการณ์" เป็นบทความที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง เพชรบุรีจึงขอนำเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันค่ะ   ลงเมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:51 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 95 ครั้ง


- บทความนี้เป็นเรื่องราวที่ผู้เขียนได้มีโอกาสไปร่วมถวายเทียนพรรษาร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ขอนำเรื่องราวดีๆ ที่ประทับใจมาแบ่งปันกันค่ะ   ลงเมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 16:37 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 86 ครั้ง


- รวมภาพกิจกรรม ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559   ลงเมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 11:32 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 82 ครั้ง

- รวมภาพกิจกรรม ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558   ลงเมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 11:46 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 71 ครั้ง

- รวมภาพกิจกรรม ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำเดือนตุลาคม 2558   ลงเมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 11:45 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 93 ครั้ง

- รวมภาพกิจกรรม ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำเดือนสิงหาคม 2558   ลงเมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 11:44 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 70 ครั้ง

- รวมภาพกิจกรรม ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2558   ลงเมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 11:43 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 73 ครั้ง

- รวมภาพกิจกรรม ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำเดือนมิถุนายน 2558   ลงเมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 11:42 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 66 ครั้ง


- รวมภาพกิจกรรม ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559   ลงเมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 11:32 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 82 ครั้ง

- รวมภาพกิจกรรม ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำเดือนเมษายน 2559   ลงเมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:57 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 84 ครั้ง

- รวมภาพกิจกรรม ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำเดือนมีนาคม 2559   ลงเมื่อ วันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 15:32 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 67 ครั้ง

- รวมภาพกิจกรรม ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559   ลงเมื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 10:40 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 72 ครั้ง

- บทความเรื่อง"ดูหนัง ดูละคร แล้วย้อนดูตัว...เรียนรู้ดูงานแล้วสร้างเสริมประสบการณ์" เป็นบทความที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง เพชรบุรีจึงขอนำเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันค่ะ   ลงเมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:51 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 95 ครั้ง


- บทความนี้เป็นเรื่องราวที่ผู้เขียนได้มีโอกาสไปร่วมถวายเทียนพรรษาร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ขอนำเรื่องราวดีๆ ที่ประทับใจมาแบ่งปันกันค่ะ   ลงเมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 16:37 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 86 ครั้ง

- บทความเรื่อง "KM พระเอก..ขององค์กร" เป็นบทความที่เขียนขึ้นมาจากการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ KM the 1 day เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมนรสิงห์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยมี ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และ อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล เป็นวิทยากรให้ความรู้   ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:51 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 112 ครั้ง