ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

รายชื่อหนังสือพิมพ์ และวารสาร ปี 2556
1 นสพ.ไทยรัฐ        ( รายวัน )
2 นสพ.เดลินิวส์ ( รายวัน )
3 นสพ.มติชน         ( รายวัน )
4 นสพ.เชียงใหม่นิวส์ ( รายวัน )
5 นสพ.สรรพสารสมัครด่วน

( รายสัปดาห์ )

6 เกษตรชีวภาพ ( รายเดือน )
7 เกษตรกรรมธรรมชาติ ( รายเดือน )
8 เทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่ ( รายเดือน )
9 ผักเศรษฐกิจ        ( รายเดือน )
10 เกษตรโฟกัส ( รายเดือน )
11 เกษตรวาไรตี้รู้แล้วรวย ( รายเดือน )
12 ข้าวเศรษฐกิจ ( รายเดือน )
13 เมืองไม้ผล ( รายเดือน )
14 ไม่ลองไม่รู้          ( รายเดือน )
15 ไม้ดอกไม้ประดับ ( รายเดือน )
16 รักษ์เกษตร          ( รายเดือน )
17 สารคดี ( รายเดือน )
18 Health  &  cuisine             ( รายเดือน )
19 Health  Today ( รายเดือน )
20 National  Geographic ( รายเดือน )
21 PC  Today           ( รายเดือน )
22 Reader’s  Digest ( รายเดือน )
23 Science  illuutrated           ( รายเดือน )
24 The  plant ( รายเดือน )
25 Trip ( รายเดือน )
26 ชีวจิต

( รายปักษ์ )

27 เทคโนโลยีชาวบ้าน         

( รายปักษ์ )

28 เส้นทางเศรษฐี 

( รายปักษ์ )

29 เกษตรก้าวหน้า ( ราย 4 เดือน )
30 เกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

( ราย 2 เดือน )

 

สรุป
*   รับหนังสือพิมพ์ จำนวน 5  รายการ
*   รับวารสาร จำนวน  25 รายการ
(ประเภทวารสารทั่วไป 6 ฉบับ  / วารสารทางวิชาการ 19 ฉบับ )

 *  รวมรับหนังสือพิมพ์และวารสารจำนวน 30 รายการ