ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

รายชื่อตำราภาษาอังกฤษ (e-book)

มีเนิ้อหาทางด้านการเกษตรที่เชื่อมโยงจากฐานข้อมูลของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ สามารถเข้าไปเปิดอ่านและดาวน์โหลดได้ (ยกเว้นรายชื่อหนังสือเล่มที่อักษรเป็นสีแดง)

 

Adequate Food for All, Culture, Science, and Technology of Food in the 21st Century

Advanced Technologies For Meat Processing

Advances in Fresh-Cut Fruits and Vegetables Processing

Agricultural Acarology, Introduction to Integrated Mite Management

Agricultural Biotechnology

Agricultural Nonpoint Source Pollution, Watershed Management and Hydrology

Agricultural Research at the Crossroads, Revisited Resource-poor Farmers and the Millennium Development Goals

Agricultural Safety

Agricultural Statistical Data Analysis Using Stata

Agricultural System Models in Field Research and Technology Transfer

Agricultural Systems Management, Optimizing Efficiency and Performance

Agriculture Practices and Policies for Carbon Sequestration in Soil

The Agrochemical and Pesticides Safety Handbook

Agrochemicals Desk Reference

Agroecosystem Sustainability, Developing Practical Strategies

Agroecosystems in a Changing Climate

Agroforestry in Sustainable Agricultural Systems

Agronomic Handbook, Management of Crops, Soils and Their Fertility

Allelopathy, Chemistry and Mode of Action of Allelochemicals

Amino Acid Chelation in Human and Animal Nutrition Animal Behavior, An Evolutionary Approach

Animal Models of Cognitive Impairment

Animal Waste Utilization, Effective Use of Manure as a Soil Resource

Application of Uncertainty Analysis to Ecological Risks of Pesticides

Banana Breeding, Progress and Challenges

Beneficial Plant-microbial Interactions, Ecology and Applications

Best Management Practices for Saline and Sodic Turfgrass Soils, Assessment and Reclamation

Better Land Husbandry, From Soil Conservation to Holistic Land Management

Biocatalysis and Agricultural Biotechnology

Biodiversity in Agroecosystems

Biogeochemistry of Wetlands, Science and Applications

Biological and Biotechnological Control of Insect Pests

Biological Approaches to Sustainable Soil Systems

Biological Control of Crop Diseases

Biological Diversity, Balancing Interests Through Adaptive Collaborative Management

Biological Invasions, Economic and Environmental Costs of Alien Plant, Animal, and Microbe Species

Biologically Active Natural Products, Agrochemicals

Biology and Breeding of Crucifers

Biology and Chemistry of Jerusalem Artichoke, Helianthus tuberosus L.

Biology of Floral Scent

Biosequestration and Ecological Diversity, Mitigating and Adapting to Climate Change and Environmental Degradation

Biotechnological Approaches for Pest Management and Ecological Sustainability

Biotic Stress and Yield Loss

Books in Soils, Plants, and the Environment

Chemical Pesticides Mode of Action and Toxicology

Climate Change and Global Food Security

Climate Change and Terrestrial Carbon Sequestration in Central Asia

Coastal Lagoons, Ecosystem Processes and Modeling for Sustainable Use and Development

Combating Climate Change, An Agricultural Perspective

Competitive Sorption and Transport of Heavy Metals in Soils and Geological Media

Compost Utilization In Horticultural Cropping Systems

Conservation Farming in the United States, Methods and Accomplishments of the STEEP Program

Conservation Tillage Systems and Water Productivity - Implications for Smallholder Farmers in Semi-Arid Ethiopia, PhD, UNESCO-IHE Institute for Water Education, Delft, The Netherlands

Contemporary Statistical Models for the Plant and Soil Sciences

The Conversion to Sustainable Agriculture, Principles, Processes, and Practices

CRC Handbook of Avian Body Masses, Second Edition

CRC Handbook of Marine Mammal Medicine, Health, Disease, and Rehabilitation

CRC World Dictionary of Grasses, Common Names, Scientific Names, Eponyms, Synonyms, and Etymology - 3 Volume Set

Crop Ferality and Volunteerism

Crop Responses to Environment

Cumulative Effects in Wildlife Management, Impact Mitigation

Current Research in Animal Physiology

 

Cyclic Behaviour of Soils and Liquefaction Phenomena, Proceedings of the International Conference, Bochum, Germany, 31 March - 2 April 2004

Development and Uses of Biofortified Agricultural Products

Dictionary of Plant Breeding, Second Edition

Digital Soil Assessments and Beyond, Proceedings of the 5th Global Workshop on Digital Soil Mapping 2012, Sydney, Australia

Distillers Grains, Production, Properties, and Utilization

Drought and Water Crises, Science, Technology, and Management Issues

Drought, Risk Management, and Policy, Decision-Making Under Uncertainty

dsRNA Genetic Elements, Concepts and Applications in Agriculture, Forestry, and Medicine

Dynamics and Bioavailability of Heavy Metals in the Rootzone

Earthworm Ecology

Ecological Basis of Agroforestry

Ecological Consequences of Climate Change, Mechanisms, Conservation, and Management

Economic Analysis of Diversity in Modern Wheat

Ecosystem Function in Savannas, Measurement and Modeling at Landscape to Global Scales

Elevated Carbon Dioxide, Impacts on Soil and Plant Water Relations

Encyclopedia of Pest Management (Print)

Encyclopedia of Pest Management, Volume II

An Encyclopedia of Small Fruit

Encyclopedia of Soil Science, Second Edition

The Endangered Species Act, History, Implementation, Successes, and Controversies

Environmental Contaminants in Biota, Interpreting Tissue Concentrations, Second Edition

Environmental Hydrology and Hydraulics, Eco-technological Practices for Sustainable Development

Environmental Management of Concentrated Animal Feeding Operations (CAFOs)

Environmental Restoration of Metals-Contaminated Soils

Environmental Soil Properties and Behaviour

Environmental Soil-Landscape Modeling, Geographic Information Technologies and Pedometrics

Environmentally Friendly Technologies for Agricultural Produce Quality

Enzymes in the Environment, Activity, Ecology, and Applications

 

Expansive Soils, Recent Advances in Characterization and Treatment

Factors Affecting Calf Crop, Biotechnology of Reproduction

The Feeding of Nations, Re-Defining Food Security for the 21st Century

Field Sampling Methods for Remedial Investigations, Second Edition

Fire Effects on Soils and Restoration Strategies

Fish Respiration and Environment

Food Security and Environmental Quality in the Developing World

Food Security and Soil Quality

Food, Energy, and Society, Third Edition

Foot and Mouth Disease, Current Perspectives

Forensic Science in Wildlife Investigations

Forest Certification, Roots, Issues, Challenges, and Benefits

Forest Certification in Sustainable Development, Healing the Landscape

Forest Sampling Desk Reference

Forests at the Wildland-Urban Interface, Conservation and Management

Fruit Flies (Tephritidae), Phylogeny and Evolution of Behavior

Functional Plant Ecology, Second Edition

The Fungal Community, Its Organization and Role in the Ecosystem, Third Edition

Fungal Pathogenesis in Plants and Crops, Molecular Biology and Host Defense Mechanisms, Second Edition

Genes in the Field, On-Farm Conservation of Crop Diversity

Genetic Resources Chromosome Engineering & Crop Improvement

Genetic Resources, Chromosome Engineering, and Crop Improvement, Grain Legumes, Volume I

Genetic Resources, Chromosome Engineering, and Crop Improvement, Oilseed Crops, Volume 4

Genetic Resources, Chromosome Engineering, and Crop Improvement, Vegetable Crops, Volume 3

Genetic Resources, Chromosome Engineering, and Crop Improvement, Cereals, Volume 2

Genetic Resources, Chromosome Engineering, and Crop Improvement, Medicinal Plants, Volume 6

Genetic Resources, Chromosome Engineering, and Crop Improvement:, Forage Crops, Vol 5

Genetically Modified Crops, Assessing Safety

Genetics, Genomics and Breeding of Berries

Genetics, Genomics and Breeding of Cool Season Grain Legumes

 

  Genetics, Genomics and Breeding of Cucurbits

Genetics, Genomics and Breeding of Oilseed Brassicas

Genetics, Genomics and Breeding of Peppers and Eggplants

Genetics, Genomics and Breeding of Stone Fruits

Genetics, Genomics and Breeding of Sugarcane

Genetics, Genomics, and Breeding of Bananas

Genetics, Genomics, and Breeding of Soybean

Genetics, Genomics, and Breeding of Tomato

Genotype-by-Environment Interaction

Geochemical and Hydrological Reactivity of Heavy Metals in Soils

Geoenvironmental Engineering, Contaminated Soils, Pollutant Fate, and Mitigation

Geological and Soil Evidence, Forensic Applications

GGE Biplot Analysis, A Graphical Tool for Breeders, Geneticists, and Agronomists

GIS Applications in Agriculture

GIS Applications in Agriculture, Volume Three, Invasive Species

GIS Applications in Agriculture, Volume Two, Nutrient Management for Energy Efficiency

GIS Applications in Agriculture

Global Economic and Environmental Aspects of Biofuels

Global Forest Monitoring from Earth Observation

Global Plant Genetic Resources for Insect-Resistant Crops

Global Water Dynamics, Shallow and Deep Groundwater, Petroleum Hydrology, Hydrothermal Fluids, and Landscaping

Growth and Mineral Nutrition of Field Crops, Third Edition

Halal Food Production

Handbook of Agricultural Geophysics

Handbook of Bioenergy Crop Plants

Handbook of Ecological Indicators for Assessment of Ecosystem Health, Second Edition

Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables

Handbook of Meat and Meat Processing, Second Edition

Handbook of New Technologies for Genetic Improvement of Legumes

Handbook of Pesticides, Methods of Pesticide Residues Analysis

  Handbook of Photosynthesis, Second Edition

Handbook of Plant and Crop Physiology

                Handbook of Plant and Crop Stress, Second Edition

Handbook of Plant and Crop Stress,Third Edition

           Handbook of Plant Growth pH as the Master Variable

Handbook of Plant Nutrition

                Handbook of Postharvest Technology, Cereals, Fruits, Vegetables, Tea, and Spices

Handbook of Soil Acidity

          Handbook of Soil Sciences, Properties and Processes, Second Edition

Handbook of Soil Sciences, Resource Management and Environmental Impacts, Second Edition

           Handbook of Tropical Residual Soils Engineering

Handbook of Turfgrass Management and Physiology

            Heavy Metals In The Environment

Heavy Metals Release in Soils

            Hemoparasites of the Reptilia, Color Atlas and Text

Herbicide Resistance and World Grains

                 Heteroptera of Economic Importance

Histopathology of Seed-Borne Infections

Historical Agriculture and Soil Erosion in the Upper Mississippi Valley Hill Country

Hobby Hydroponics, Second Edition

Honey Bee Colony Health, Challenges and Sustainable Solutions

Human and Nonhuman Bone Identification, A Concise Field Guide

Humic Matter in Soil and the Environment, Principles and Controversies

Hydroponic Food Production, A Definitive Guidebook for the Advanced Home Gardener and the Commercial Hydroponic Grower, Seventh Edition

Hydroponics, A Practical Guide for the Soilless Grower

Hyperspectral Remote Sensing of Vegetation

Identity-Preserved Systems, A Reference Handbook

Insect Bioecology and Nutrition for Integrated Pest Management

Integrated Assessment of Health and Sustainability of Agroecosystems

Integrated Nutrient Management for Sustainable Crop Production

Integrated Watershed Management in Rainfed Agriculture

Integrated Watershed Management in the Global Ecosystem

Interactions Between Agroecosystems and Rural Communities

Interfacial Chemistry of Rocks and Soils

Invasive Plant Ecology

Invasive Plants and Forest Ecosystems

Laboratory Guide for Conducting Soil Tests and Plant Analysis

Land Application of Sewage Sludge and Biosolids

Landscape Ecology in Agroecosystems Management

Major Soil Groups of the World, Ecology, Genesis, Properties and Classification

Management of Drip/Trickle or Micro Irrigation

Manual of Methods for Soil and Land Evaluation

Mathematical Models of Crop Growth and Yield

Meat Science and Applications

The Mechanics and Physics of Modern Grain Aeration Management

Mechanics of Residual Soils, Second Edition

Meta-analysis and Combining Information in Genetics and Genomics

Microbial Biopesticides

Microbial Ecology in Sustainable Agroecosystems

Model Plants and Crop Improvement

Modeling and Simulation in Ecotoxicology with Applications in MATLAB and Simulink

Modeling Carbon and Nitrogen Dynamics for Soil Management

Modeling Phosphorus in the Environment

Molecular Host Plant Resistance to Pests

Monitoring Animal Populations and Their Habitats, A Practitioner's Guide

Multi-Scale Integrated Analysis of Agroecosystems

Mycorrhizal Biotechnology

Natural Attenuation of Trace Element Availability in Soils

Natural Products from Plants, Second Edition

Neotropical Savannas and Seasonally Dry Forests, Plant Diversity, Biogeography, and Conservation

Optimal Control of Greenhouse Cultivation

Organic Compounds in Soils, Sediments & Sludges, Analysis and Determination

Organic Production and Use of Alternative Crops

Organic Soils and Peat Materials for Sustainable Agriculture

Ornamental Geophytes, From Basic Science to Sustainable Production

Peatland Biogeochemistry and Watershed Hydrology at the Marcell Experimental Forest

Pedodiversity

Pesticide Profiles, Toxicity, Environmental Impact, and Fate

Pesticide Residues in Coastal Tropical Ecosystems, Distribution, Fate and Effects

Pesticides, Evaluation of Environmental Pollution

Pesticides in Agriculture and the Environment

Pesticides in Stream Sediment and Aquatic Biota, Distribution, Trends, and Governing Factors

Phosphorus, Chemistry, Biochemistry and Technology, Sixth Edition

Physiology and Biotechnology Integration for Plant Breeding

Physiology of the Pea Crop

Phytochemical Biopesticides

Phytoremediation of Contaminated Soil and Water

Pictorial Atlas of Soil and Seed Fungi, Morphologies of Cultured Fungi and Key to Species, Second Edition

 

Pictorial Atlas of Soil and Seed Fungi, Morphologies of Cultured Fungi and Key to Species,Third Edition

Plant Biotechnology and Transgenic Plants

Plant Cytogenetics, Second Edition

Plant Development and Biotechnology

Plant Nutrition and Soil Fertility Manual, Second Edition

Plant Roots, The Hidden Half, Third Edition

Plant Roots, The Hidden Half, Fourth Edition

Plant Toxicology, Fourth Edition

Plant Virus, Vector

Plant-Environment Interactions

Plant-Environment Interactions, Third Edition

Plants for Environmental Studies

Postharvest Physiology and Pathology of Vegetables

The Potential of U.S. Forest Soils to Sequester Carbon and Mitigate the Greenhouse Effect

The Potential of U.S. Grazing Lands to Sequester Carbon and Mitigate the Greenhouse Effect

Poultry Meat Processing

Poultry Products Processing, An Industry Guide

Practical Design Calculations for Groundwater and Soil Remediation

Practical Handbook for Wetland Identification and Delineation, Second Edition

Practical Handbook of Soil, Vadose Zone, and Ground-Water Contamination, Assessment, Prevention, and Remediation, Second Edition

Precision Farming, Soil Fertility and Productivity Aspects

Predator-Prey Dynamics, The Role of Olfaction

Predators and Parasitoids

Principles of Sustainable Soil Management in Agroecosystems

Quantifying and Understanding Plant Nitrogen Uptake for Systems Modeling

Rainwater Harvesting for Agriculture in the Dry Areas

Remediation of Firing Range Impact Berms

Remediation of Petroleum Contaminated Soils, Biological, Physical, and Chemical Processes

Remote Sensing for Sustainable Forest Management

Remote Sensing of Drought, Innovative Monitoring Approaches

Remote Sensing of Global Croplands for Food Security

Remote Sensing of Protected Lands

Resolving Human-Wildlife Conflicts, The Science of Wildlife Damage Management

Restoration of Boreal and Temperate Forests

 

The Rhizosphere, Biochemistry and Organic Substances at the Soil-Plant Interface, Second Edition

Rice, Origin, Antiquity and History

Rice Improvement in the Genomics Era

The Role of Plant Roots in Crop Production

Sampling Techniques for Forest Inventories

Scaling Methods in Soil Physics

Seed Conditioning, Volume 1: Management, A practical advanced-level guide

Seed Conditioning, Volume 2, Technology--Parts A & B

Seed Conditioning, Volume 3, Crop Seed Conditioning

Semi-Field Methods for the Environmental Risk Assessment of Pesticides in Soil

The Silvicultural Basis For Agroforestry Systems

Social-Environmental Planning, The Design Interface Between Everyforest and Everycity

Soft Soil Engineering, Proceedings of the Fourth International Conference on Soft Soil Engineering, Vancouver, Canada, 4-6 October 2006

Soil Analysis in Forensic Taphonomy, Chemical and Biological Effects of Buried Human Remains

Soil and Environmental Analysis, Physical Methods, Revised, and Expanded

Soil and Environmental Analysis, Modern Instrumental Techniques

Soil and Environmental Science Dictionary

Soil and Water Contamination, From Molecular to Catchment Scale

Soil Biochemistry

Soil Carbon Management, Economic, Environmental and Societal Benefits

Soil Classification, A Global Desk Reference

Soil Degradation in the United States, Extent, Severity, and Trends

Soil Ecology in Sustainable Agricultural Systems

Soil Engineering, Testing, Design, and Remediation

Soil Erosion and Carbon Dynamics

Soil Fertility Management for Sustainable Agriculture

Soil Organic Matter in Sustainable Agriculture

Soil Physics Companion

Soil Quality and Biofuel Production

Soil Quality Standards for Trace Elements, Derivation, Implementation, and Interpretation

Soil Sampling and Methods of Analysis, Second Edition

Soil Tillage in Agroecosystems

Soil Water and Agronomic Productivity

Soils and Human Health

Soils in the Humid Tropics and Monsoon Region of Indonesia

The Southern Forest, Geography, Ecology, and Silviculture

Soybean Production in the Midsouth

Spatial Data Analysis in Ecology and Agriculture Using R

Specialty Corns, Second Edition

Stink Bugs of Economic Importance in America North of Mexico

Structure and Function in Agroecosystem Design and Management

Sustainable Agriculture and New Biotechnologies

Sustainable Agriculture and the International Rice-Wheat System

Sustainable Agroecosystem Management, Integrating Ecology, Economics, and Society

Sustainable Soil Management

Swine Nutrition, Second Edition

Tomato Plant Culture, In the Field, Greenhouse, and Home Garden, Second Edition

Tomato Plant Culture In the Field, Greenhouse, and Home Garden

Top 100 Exotic Food Plants

Trace Elements in Soil, Bioavailability, Flux, and Transfer

Trace Elements in Soils and Plants, Fourth Edition

Trace Elements in Soils and Plants, Third Edition

Trace Elements in the Rhizosphere

Transgenic Horticultural Crops, Challenges and Opportunities

Transgenic Plants and Crops

Tropical Agroecosystems

Tropical Forage Plants, Development and Use

Tropical Residual Soils Engineering

Turfgrass and Landscape Irrigation Water Quality, Assessment and Management

Understanding Forest Disturbance and Spatial Pattern, Remote Sensing and GIS Approaches

Unsaturated Soil Mechanics in Geotechnical Practice

Unsaturated Soils. Advances in Geo-Engineering, Proceedings of the 1st European Conference, E-UNSAT 2008, Durham, United Kingdom, 2-4 July 2008

The Use of Nutrients in Crop Plants

Using the Agricultural, Environmental, and Food Literature

Vermiculture Technology, Earthworms, Organic Wastes, and Environmental Management

Water, Global Common and Global Problems

Water and Agricultural Sustainability Strategies

Water Flow In Soils, Second Edition

Water Quality Concepts, Sampling, and Analyses

Water, Agriculture and the Environment in Spain, can we square the circle?

Wetland Soils, Genesis, Hydrology, Landscapes, and Classification

Wildlife Forensic Investigation, Principles and Practice

Wildlife Issues in a Changing World, Second Edition

Wildlife Science, Linking Ecological Theory and Management Applications

Wildlife Science, Connecting Research with Management

Wildlife Toxicology, Emerging Contaminant and Biodiversity Issues

Wood Formation in Trees, Cell and Molecular Biology Techniques

Worker Exposure to Agrochemicals, Methods for Monitoring and Assessment

World Soil Resources and Food Security

Zoo and Aquarium History, Ancient Animal Collections To Zoological Gardens ส่วนล่างของฟอร์ม