ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

คำแนะนำนักศึกษาควรเข้าตรวจสอบข่าวสารอย่างต่อเนื่องก่อนเข้าเข้าฐานหารเรียนรู้แต่ละสัปดาห์

นักศึกษาควรเข้าตรวจสอบข่าวสารอย่างต่อเนื่องก่อนเข้าฐานการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์

สถานที่ติดต่อประสานงานรายวิชา ตึกคณะผลิตกรรมการเกษตร ชั้น 2 งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร 053 873 616-7

รายงานส่งฐานการเรียนรู้ ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจและทำด้วยตัวเองห้ามลอกคนอื่นมาส่ง มิฉะนั้นจะไม่ให้คะแนนทั้งคนลอกและคนให้ลอก

- ประกาศนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ขอให้ไปดร๊อป รายวิชาเกษตรเพื่อชีวิต ด่วน!!   ลงเมื่อ วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 10:43 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 37 ครั้ง

- (อัพเดท) ตารางลงฐานของนักศึกษากลุ่มที่-2-วันจันทร์   ลงเมื่อ วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 10:24 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 41 ครั้ง

- (อัพเดท) ตารางลงฐานของนักศึกษากลุ่มที่-4-วันจันทร์   ลงเมื่อ วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 10:23 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 36 ครั้ง

- (อัพเดท) ตารางลงฐานของนักศึกษากลุ่มที่-5-วันจันทร์   ลงเมื่อ วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 10:22 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 40 ครั้ง

- (อัพเดท) ตารางลงฐานของนักศึกษา-กลุ่ม-1-วันพฤหัสบดี   ลงเมื่อ วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 10:21 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 39 ครั้ง

- ประกาศนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ขอให้ไปดร๊อป รายวิชาเกษตรเพื่อชีวิต ด่วน!!   ลงเมื่อ วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 10:43 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 37 ครั้ง

- (อัพเดท) ตารางลงฐานของนักศึกษากลุ่มที่-2-วันจันทร์   ลงเมื่อ วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 10:24 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 41 ครั้ง

- (อัพเดท) ตารางลงฐานของนักศึกษากลุ่มที่-4-วันจันทร์   ลงเมื่อ วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 10:23 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 36 ครั้ง

- (อัพเดท) ตารางลงฐานของนักศึกษากลุ่มที่-5-วันจันทร์   ลงเมื่อ วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 10:22 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 40 ครั้ง

- (อัพเดท) ตารางลงฐานของนักศึกษา-กลุ่ม-1-วันพฤหัสบดี   ลงเมื่อ วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 10:21 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 39 ครั้ง