ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน
- รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก ผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกสิกรรม ภาคเหนือ วางพวงมาลาอนุสาวรีย์อำมาตย์โทพระช่วงศิลปะการ และปล่อยกล้วยไม้ 99 ต้น ฉลองแม่โจ้ 90 ปี ณ อุทยานกล้วยไม้ไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณศาล...อ่านต่อ
- คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี บุคลากรและนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ นำเศษกิ่งไม้ ใบไม้แห้ง เพื่อทำปุ๋ยหมักและปลูกต้นไม้ และไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสำน...อ่านต่อ
- รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นางอารีรักษ์ วิชัยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี หัวหน้างานและบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก และMJU cleaning Day จัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมรับกล่องบริจาคฝาขวด สลิปที่ไม่ใช้ และจานใบไม้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุ...อ่านต่อ
- ขอแสดงความยินดีกับ “ผศ.ดร.จิราภรณ์ อินทสาร" ที่ได้รับรางวัลจาก Safe-Network งานประชุมความร่วมมือด้านวิชาการแห่งอาเซียน Safe 2023 International conference, sustainable agricultural food and energy จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28-29 พค. 2566 ...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 28 พฤษภาคม 2566   ลงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน เวลา 17:59 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 3 ครั้ง

- คู่มือ 1 ความหมายของพัสดุ   ลงเมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม เวลา 18:53 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 11 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 27 เมษายน 2566   ลงเมื่อ วันที่ 3 พฤษภาคม เวลา 17:00 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 53 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 26 มีนาคม 2566   ลงเมื่อ วันที่ 11 เมษายน เวลา 15:35 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 45 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566   ลงเมื่อ วันที่ 5 เมษายน เวลา 9:30 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 36 ครั้ง