ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน
- เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมต้อนรับ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง และนายวุฒิพงศ์ ฉายแสง พร้อมทีมวิจัยสัก Double chromosome จากนั้นได้ร่วมปลูกต้นสัก Double chromosome ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร และเยี่ยมชมศูนย์พืชกระท่อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บรรยายและต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา อินสลุด ประธานคณะ...อ่านต่อ
- ประมวลภาพกิจกรรมร่วมฉลองครบรอบ 45 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ระหว่างวันที่ 22-29 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตรจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาแม่โจ้ กล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรจัดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมแฮกนาเกี่ยวข้าว เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ฟาร์มพืชไร่ ...อ่านต่อ
- สาขาวิชาพืชผักจัดบรรยาย หัวข้อ "การเพาะกล้าผัก"และ "การเพาะผักงอกแบบมืออาชีพ" โดยอาจารย์ ทวีป เสนคำวงศ์ สังกัดสาขาวิชาพืชสวน โดยจะมีการเผยแพร่ระบบออนไลน์ในวันที่ 26 และ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 45 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง (บมจ.ทีพีไอ โพลีน) ตำแหน่ง ผู้แทนขายปุ๋ย   ลงเมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 8:51 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 16 ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศอุปถัมภ์   ลงเมื่อ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 11:34 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 17 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   ลงเมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 21:08 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 28 ครั้ง