ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน
- อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๗ “โจโจ้เกมส์” โดยมี รศ.ดร. วีรพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ...อ่านต่อ
- นางอารีรักษ์ วิชัยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นำบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร...อ่านต่อ
- รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะฯ ร่วมต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา โดยได้เข้าเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566...อ่านต่อ
- รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะฯ นำบุคลเข้าร่วมงานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 21 ตุลาคม 2565   ลงเมื่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:30 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 22 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 22 พฤศจิกายน 2565   ลงเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 17:09 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 26 ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาเกษตรศาสตร์ (ป.โท/ป.เอก)   ลงเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 20:09 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 34 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 15 ประจำเดือนมีนาคม 2565   ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:28 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 22 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 14 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:27 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 25 ครั้ง