ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน
- อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๗ “โจโจ้เกมส์” โดยมี รศ.ดร. วีรพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ...อ่านต่อ
- นางอารีรักษ์ วิชัยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นำบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร...อ่านต่อ
- รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะฯ ร่วมต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา โดยได้เข้าเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566...อ่านต่อ
- รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะฯ นำบุคลเข้าร่วมงานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2023 Summer Programe ณ Asia University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)   ลงเมื่อ วันที่ 9 มกราคม เวลา 15:47 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 4 ครั้ง

- บ.แหลมทองสหการ จก. ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 9 มกราคม เวลา 11:10 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 4 ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิดายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567   ลงเมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 9:00 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 16 ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์ โครงการเยาวชน อีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศอังกฤษ   ลงเมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:09 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 9 ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์โครงการ 2023 Fall Semester Exchange Student Program ณ National Chin-Yi University of Technology สารธารณรัฐจีน (ไต้หวันป   ลงเมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:00 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 12 ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์โครงการ 2023 Fall Semester Exchange Student Program ณ National Chin-Yi University of Technology สารธารณรัฐจีน (ไต้หวันป   ลงเมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:00 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 12 ครั้ง

- ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษา โครงการทำบุญทอดผ้าป่า ประจำปีการศึกษา 2564   ลงเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 20 ครั้ง

- ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคระผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564   ลงเมื่อ วันที่ 7 กรกฏาคม 2564 เวลา 8:41 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 18 ครั้ง

- บ.เอ๊กโซติค ฟู้ด จก. (มหาชน) - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9:32 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 19 ครั้ง

- บ.เดอะ คีบัน (ประเทศไทย) จก. - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9:31 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 29 ครั้ง

- บ.แหลมทองสหการ จก. ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 9 มกราคม เวลา 11:10 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 4 ครั้ง

- บ.โมคา เคมิคอล - ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 8:37 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 15 ครั้ง

- กลุ่ม บริษัท ไซโย ทริปเปอร์เอ - ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13:59 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 15 ครั้ง

- TCC GROUP ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:20 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 13 ครั้ง

- บ.แอปโซซายน์ จก.ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 9:38 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 14 ครั้ง

- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2023 Summer Programe ณ Asia University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)   ลงเมื่อ วันที่ 9 มกราคม เวลา 15:47 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 4 ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิดายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567   ลงเมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 9:00 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 16 ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์ โครงการเยาวชน อีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศอังกฤษ   ลงเมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:09 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 9 ครั้ง

- โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง 2022 จาก Mie University   ลงเมื่อ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 16:21 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 12 ครั้ง

- ประกาศการให้ทุนการศึกษา มุลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2565   ลงเมื่อ วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 12:40 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 12 ครั้ง

วีดิทัศน์ ( youtube )
- "รวมพี่น้องสร้างสรรค์สามัคคี 45 ปี พืชไร่แม่โจ้"
- "แฮกนาปลูกข้าว" โดย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วีดิทัศน์ทั้งหมด