ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน
- ผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง พิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์ หัวหน้าโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการแปรรูปสตรอว์เบอร์รี่บนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนิเวศวัฒนธรรม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2564 โดยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์บนฐานคุณค่าทางนิเวศวัฒนธรรม ร่วมกับตัวแทนกลุ่ม บ้านแม่ยางห้า ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีร...อ่านต่อ
- บุคลากรจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้าพบและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ “กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีพร้อมด้วยรองคณบดี และอาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตร ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี ...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ ร่วมต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้กับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สวทช.และบริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งและการบริหารจัดการของศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- บ.เอ๊กโซติค ฟู้ด จก. (มหาชน) - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 9:32 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 4 ครั้ง

- บ.เดอะ คีบัน (ประเทศไทย) จก. - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 9:31 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 3 ครั้ง

- บ.อาหารสากล จก. (UFC) - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 9:31 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 3 ครั้ง

- บ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จก. - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 9:25 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 3 ครั้ง

- บ.พีบี วัลเล่ย์ (เชียงราย) จก. - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 9:24 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 4 ครั้ง

- บ.เอ๊กโซติค ฟู้ด จก. (มหาชน) - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 9:32 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 4 ครั้ง

- บ.เดอะ คีบัน (ประเทศไทย) จก. - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 9:31 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 3 ครั้ง

- ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุน บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด   ลงเมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 9:04 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 16 ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการแลกเปลี่ยนจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright Thailand)   ลงเมื่อ วันที่ 22 มกราคม เวลา 9:38 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 18 ครั้ง

- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้   ลงเมื่อ วันที่ 5 มกราคม เวลา 9:30 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 24 ครั้ง

- บ.อาหารสากล จก. (UFC) - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 9:31 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 3 ครั้ง

- บ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จก. - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 9:25 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 3 ครั้ง

- บ.พีบี วัลเล่ย์ (เชียงราย) จก. - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 9:24 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 4 ครั้ง

- บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 2 มีนาคม เวลา 11:01 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 12 ครั้ง

- รับสมัคร เจ้าหน้าที่เกษตร ด่วน   ลงเมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10:35 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 34 ครั้ง

- โครงการสอนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ 2021   ลงเมื่อ วันที่ 10 มีนาคม เวลา 10:32 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 7 ครั้ง

- นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศไต้หวัน 2564   ลงเมื่อ วันที่ 2 มีนาคม เวลา 11:05 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 10 ครั้ง

- โครงการอบรมเพื่อเตรียมสอบ ก.พ.64   ลงเมื่อ วันที่ 2 มีนาคม เวลา 11:01 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 9 ครั้ง


- ทุนรัฐบาลออสเตรีย 2021-2022   ลงเมื่อ วันที่ 5 มกราคม เวลา 9:31 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 25 ครั้ง

วีดิทัศน์ ( youtube )
- "รวมพี่น้องสร้างสรรค์สามัคคี 45 ปี พืชไร่แม่โจ้"
- "แฮกนาปลูกข้าว" โดย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วีดิทัศน์ทั้งหมด