ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน
- รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก ผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกสิกรรม ภาคเหนือ วางพวงมาลาอนุสาวรีย์อำมาตย์โทพระช่วงศิลปะการ และปล่อยกล้วยไม้ 99 ต้น ฉลองแม่โจ้ 90 ปี ณ อุทยานกล้วยไม้ไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณศาล...อ่านต่อ
- คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี บุคลากรและนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ นำเศษกิ่งไม้ ใบไม้แห้ง เพื่อทำปุ๋ยหมักและปลูกต้นไม้ และไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสำน...อ่านต่อ
- รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นางอารีรักษ์ วิชัยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี หัวหน้างานและบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก และMJU cleaning Day จัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมรับกล่องบริจาคฝาขวด สลิปที่ไม่ใช้ และจานใบไม้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุ...อ่านต่อ
- ขอแสดงความยินดีกับ “ผศ.ดร.จิราภรณ์ อินทสาร" ที่ได้รับรางวัลจาก Safe-Network งานประชุมความร่วมมือด้านวิชาการแห่งอาเซียน Safe 2023 International conference, sustainable agricultural food and energy จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28-29 พค. 2566 ...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- ทุนการศึกษารัฐบาลแคนาดา ประจำปีการศึกษา 2566 - 2567   ลงเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม เวลา 13:06 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 36 ครั้ง

- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภาคฤดูใบไม้ร่วง (2023) และฤดูใบไม้ผลิ (2024) สาธารรัฐจีน (ไต้หวัน)   ลงเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม เวลา 13:04 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 36 ครั้ง

- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2023 Summer Programe ณ Asia University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)   ลงเมื่อ วันที่ 9 มกราคม เวลา 15:47 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 33 ครั้ง

- บ.แหลมทองสหการ จก. ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 9 มกราคม เวลา 11:10 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 34 ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิดายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567   ลงเมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 9:00 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 34 ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์โครงการ 2023 Fall Semester Exchange Student Program ณ National Chin-Yi University of Technology สารธารณรัฐจีน (ไต้หวันป   ลงเมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:00 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 34 ครั้ง

- ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษา โครงการทำบุญทอดผ้าป่า ประจำปีการศึกษา 2564   ลงเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 35 ครั้ง

- ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคระผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564   ลงเมื่อ วันที่ 7 กรกฏาคม 2564 เวลา 8:41 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 34 ครั้ง

- บ.เอ๊กโซติค ฟู้ด จก. (มหาชน) - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9:32 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 35 ครั้ง

- บ.เดอะ คีบัน (ประเทศไทย) จก. - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9:31 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 35 ครั้ง

- บ.แหลมทองสหการ จก. ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 9 มกราคม เวลา 11:10 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 34 ครั้ง

- บ.โมคา เคมิคอล - ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 8:37 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 34 ครั้ง

- กลุ่ม บริษัท ไซโย ทริปเปอร์เอ - ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13:59 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 34 ครั้ง

- TCC GROUP ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:20 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 35 ครั้ง

- บ.แอปโซซายน์ จก.ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 9:38 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 39 ครั้ง

- ทุนการศึกษารัฐบาลแคนาดา ประจำปีการศึกษา 2566 - 2567   ลงเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม เวลา 13:06 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 36 ครั้ง

- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภาคฤดูใบไม้ร่วง (2023) และฤดูใบไม้ผลิ (2024) สาธารรัฐจีน (ไต้หวัน)   ลงเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม เวลา 13:04 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 36 ครั้ง

- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2023 Summer Programe ณ Asia University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)   ลงเมื่อ วันที่ 9 มกราคม เวลา 15:47 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 33 ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิดายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567   ลงเมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 9:00 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 34 ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์ โครงการเยาวชน อีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศอังกฤษ   ลงเมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:09 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 34 ครั้ง

วีดิทัศน์ ( youtube )
- "รวมพี่น้องสร้างสรรค์สามัคคี 45 ปี พืชไร่แม่โจ้"
- "แฮกนาปลูกข้าว" โดย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วีดิทัศน์ทั้งหมด