ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน
- รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิด”โครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต : พืชกระท่อม และปลูกพืชกระท่อมต้นแรกอย่างเป็นทางการ กล่าวรายงานโดย ผู็ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพืชกระท่อม ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และการสาธิตวิธีการขยายพันธุ์ตามนิเวศวิทยาของภาคเหนือ ...อ่านต่อ
- อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิทยาการสมุนไพรคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน ลงสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดโครงการศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชสม...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานเปิดโครงการแฮกนาปลูกข้าวชาวล้านนา ประจำปี 2564 กล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรื่องชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ดำเนินพิธีกรรมล้านนา เกี่ยวกับการปลูกข้า่ว แฮกนาเกี่ยวข้าว โดยอาจารย์นิคม พรหมมาเทพ ปราชญ์ล้านนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ แปลงสาธิตพืชไร่ อาคารกำจรบุญแปง คณะผลิตกรรมการเกษตร ...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการปลูกพืชสมุนไพรต้านโรคโควิด เพื่อส่งเสริมในการประกอบอาชีพปลูกสมุนไพรที่ยั่งยืน โดยมีนายสุเทพ สายทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียง...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก National Chung Hsing University 2022   ลงเมื่อ วันที่ 14 กันยายน เวลา 14:06 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 2 ครั้ง

- บ.โกลคอนดา เอเชีย จก. รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 14 กันยายน เวลา 14:00 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 3 ครั้ง

- โครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester ณ Kagoshima University   ลงเมื่อ วันที่ 10 กันยายน เวลา 14:20 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 4 ครั้ง

- บ.เอสเควี ยูนิตี้ ซัพพลาย จำกัด ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 7 กันยายน เวลา 14:29 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 3 ครั้ง

- ประกาศรับสมัครงาน บ.สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จก.   ลงเมื่อ วันที่ 15 กรกฏาคม เวลา 15:58 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 17 ครั้ง

- ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคระผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564   ลงเมื่อ วันที่ 7 กรกฏาคม เวลา 8:41 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 15 ครั้ง

- บ.เอ๊กโซติค ฟู้ด จก. (มหาชน) - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 9:32 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 43 ครั้ง

- บ.เดอะ คีบัน (ประเทศไทย) จก. - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 9:31 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 44 ครั้ง

- ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุน บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด   ลงเมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 9:04 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 58 ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการแลกเปลี่ยนจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright Thailand)   ลงเมื่อ วันที่ 22 มกราคม เวลา 9:38 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 55 ครั้ง

- บ.โกลคอนดา เอเชีย จก. รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 14 กันยายน เวลา 14:00 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 3 ครั้ง

- บ.เอสเควี ยูนิตี้ ซัพพลาย จำกัด ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 7 กันยายน เวลา 14:29 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 3 ครั้ง

- ประกาศรับสมัครงาน บ.สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จก.   ลงเมื่อ วันที่ 15 กรกฏาคม เวลา 15:58 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 17 ครั้ง

- บ.อาหารสากล จก. (UFC) - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 9:31 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 43 ครั้ง

- บ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จก. - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 9:25 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 42 ครั้ง

- ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก National Chung Hsing University 2022   ลงเมื่อ วันที่ 14 กันยายน เวลา 14:06 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 2 ครั้ง

- โครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester ณ Kagoshima University   ลงเมื่อ วันที่ 10 กันยายน เวลา 14:20 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 4 ครั้ง

- ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท ด้าสโก้ จำกัด   ลงเมื่อ วันที่ 1 กรกฏาคม เวลา 8:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 18 ครั้ง

- ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2564   ลงเมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน เวลา 8:59 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 26 ครั้ง

- โครงการสอนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ 2021   ลงเมื่อ วันที่ 10 มีนาคม เวลา 10:32 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 46 ครั้ง

วีดิทัศน์ ( youtube )
- "รวมพี่น้องสร้างสรรค์สามัคคี 45 ปี พืชไร่แม่โจ้"
- "แฮกนาปลูกข้าว" โดย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วีดิทัศน์ทั้งหมด