ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน
- ผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตรนำบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม Field Day ภายใต้โครงการ AP Model ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้แก่บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้การผลิตและแปรรูพืชสมุนไพรและนัวตกรรมการผลิตกัญชา บรรยายและต้อนรับโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ...อ่านต่อ
- อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นำผู้บริหารและหัวหน้างานเป็นตัวแทนคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ณ อาคารเรือนธรรม์ แม่โจ้ 60 มหาวิทยาลัยแม๋โจ้...อ่านต่อ
- คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1.กิจกรรมใส่บาตรอาหารแห้ง 2.พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ ไหว้เจ้าที่ 3.พิธีทำบุญคณะผลิตกรรมการเกษตร 4. พิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส คณะผลิตกรรมการเกษตร 5.แข่งขันส้มตำลีลา 6.ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำขนมเทียน (ขนมจ๊...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- บริษัท แวน ไฮ-เทค จำกัด รับสมัคร พนักงานส่งเสริมการขาย 2 อัตรา รายละเอียดตามประกาศ   ลงเมื่อ วันที่ 29 มีนาคม เวลา 9:46 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 20 ครั้ง

- บริษัท PepsiCo เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง    ลงเมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 8:48 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 69 ครั้ง

- TCC Private Company Group รับสมัครผู้จัดการแปลง และ เจ้าหน้าที่เกษตร หลายอัตรา   ลงเมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เวลา 15:45 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 56 ครั้ง

- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง (บมจ.ทีพีไอ โพลีน) ตำแหน่ง ผู้แทนขายปุ๋ย   ลงเมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 8:51 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 69 ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศอุปถัมภ์   ลงเมื่อ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 11:34 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 68 ครั้ง

วีดิทัศน์ ( youtube )
- การเพาะเห็ดถังเช่า

วีดิทัศน์ทั้งหมด