ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน
- เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโดรนอาสาสมัครตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้เกียรติจากนายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนางสาวพวงทอ...อ่านต่อ
- รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นางอารีรักษ์ วิชัยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยหัวหน้างาน เข้าร่วมพิธีวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 40 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ณ กองบังคับการกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเณร ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่...อ่านต่อ
- วันทึ่ 27 มีนาคม 2566 คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ณ ห้องเอกภพวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในงานนี้มีผู้นำเสนอแบบบรรยาย ในด้านเกษตรศาสตร์, พืชศาสตร์, การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน จำนวน 23 เรื่อง และ แบบโปสเตอร์ จำนวน 4 เรื่อง...อ่านต่อ
- รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mr.Yang Shu Dr.Chen Shao Bo Mr.Tong YueXuan และProf. Wang Xinghua ซึ่งเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญเรื่องชาจากมณฑลยูนาน เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับความมือด้านวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการกับคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับประจำเดือนมกราคม 2566 ลงเมื่อ 15/2/2566 15:26 น. ผู้บันทึก   ลงเมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 16:12 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 40 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 21 ตุลาคม 2565   ลงเมื่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:30 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 40 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566   ลงเมื่อ วันที่ 13 มีนาคม เวลา 17:56 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 9 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 22 พฤศจิกายน 2565   ลงเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 17:09 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 51 ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาเกษตรศาสตร์ (ป.โท/ป.เอก)   ลงเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 20:09 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 58 ครั้ง

วีดิทัศน์ ( youtube )
- การเพาะเห็ดถังเช่า

วีดิทัศน์ทั้งหมด