ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นางอารีรักษ์ วิชัยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ พร้อมด้วยบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม...อ่านต่อ
- เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นางอารีรักษ์ วิชัยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ พร้อมด้วยบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา12 สิงหาคม2565. ณ บริเวณโครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ...อ่านต่อ
- อาจารย์ ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์ นาระทะ อาจารย์สังกัดสาขาวิชากาพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน และนางสาวอภิริยา นามวงค์ พรหม นำนักศึกษาของคณะผลิตกรรมการเกษตร ซึ่งเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ชาสมุนไพรสด” ชาของคนรักสุขภาพจากยอดดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนศรีสังวาย์และชุมชนตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใ...อ่านต่อ
- คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นางอารีรักษ์ วิชัยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และนางอารีย์ นามเมือง หัวหน้างานบริหารและธุรการ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ ที่เข้ารับมอบโล่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2564 ด้านวิชาชีพดีเด่น ในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โ...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาเกษตรศาสตร์ (ป.โท/ป.เอก)   ลงเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน เวลา 20:09 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 61 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 15 ประจำเดือนมีนาคม 2565   ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม เวลา 15:28 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 45 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 14 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม เวลา 15:27 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 29 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 13 ประจำเดือนมกราคม 2565   ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม เวลา 15:26 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 31 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2564   ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม เวลา 15:25 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 29 ครั้ง

วีดิทัศน์ ( youtube )
- การเพาะเห็ดถังเช่า

วีดิทัศน์ทั้งหมด