ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

สายตรงประธานหลักสูตร


อ.ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
ประธานหลักสูตร การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
คณะผลิตกรรมการเกษตร


สอบถาม ปัญหา ร้องเรียน การบริหารงาน เกี่ยวกับหลักสูตร และเรื่องอื่น ๆ


เบอร์โทรศัพท์ :     081-033-4446
อีเมล์ :                   boonchai_26@hotmail.com** ได้โปรดกรุณา **
1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ
2. ไม่แอบอ้างชื่อของบุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคคลอื่น
3. ไม่เสนอข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่น อันจะทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงเสียหาย
4. ไม่เสนอข้อความอันเป็นการทำลาย ก่อกวน ปลุกปั่น ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะวิวาท หรือการแตกแยกในหลักสูตร